อำเภออุบลรัตน์จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี" เฉลิมพระเกียรติเนื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุบลรัตน์ 2021-07-27 20:37:31
อำเภอเวียงเก่า : มอบทุนการศึกษา ตามโครงการห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงเก่า 2021-07-27 16:49:25
อำเภอเวียงเก่า : มอบบ้านกาชาด โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงเก่า 2021-07-27 16:31:09
พช กระนวน ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน 2021-07-27 16:29:09
พช.ซำสูง ดำเนินการตรวจรับแปลง "โคก หนอง นา พช." บ้านกระนวน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซำสูง 2021-07-27 16:24:40
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูผาม่าน : ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูผาม่าน 2021-07-27 16:22:51
พช กระนวน ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอกระนวน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน 2021-07-27 16:20:34
พช.ซำสูง ดำเนินการตรวจรับแปลง "โคก หนอง นา พช." บ้านซำสูง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซำสูง 2021-07-27 16:14:51
พช กระนวน ร่วมโครงการ"ครัวกิ่งกาชาดอำเภอกระนวนปันกันอิ่มสู้ภัยโควิด-19" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน 2021-07-27 16:13:02
พช.ซำสูง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการกำกับติดตามการขยายผลองค์ความรู้ที่ได สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซำสูง 2021-07-27 15:47:54