อำเภอแวงใหญ่มอบห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงใหญ่ 2020-09-28 16:27:49
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนศิลา 2020-09-28 09:44:03
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง 2020-09-28 08:00:07
พช.ขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำพอง 2020-09-25 19:48:17
ติดตามและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนยากจนตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ชัย 2020-09-24 20:08:41
ประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ชัย 2020-09-24 20:01:11
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล ประจำปีพ.ศ.2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนศิลา 2020-09-24 11:46:35
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น อำเภอโคกโพธิ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ชัย 2020-09-23 15:23:43
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน 2020-09-23 15:04:45
โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนศิลา 2020-09-23 14:12:48