นางสาวเดือนเพ็ญ นรมาตย์ (ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอชนบท) นำทีมลงพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท 2021-04-10 23:15:20
เตรียมขุดแปลง นายสนิท ประชากูล ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท 2021-04-10 23:10:52
ลงพื้นที่วัดแปลงเตรียมขุดแปลง นายสนิท ประชากูล ตำบลห้วยแก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท 2021-04-10 22:56:20
การอบรมเชิงปฎิบัตการพัฒนาศักยภาพผุ้ประกอบการด้านผ้าไทย "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท 2021-04-10 22:45:59
? พช.บ้านแฮด : เริ่มขุดดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 2.4 การ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแฮด 2021-04-10 20:13:02
?พช.ภูเวียง : ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 2.4 การพัฒนาศูนย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง 2021-04-10 18:51:47
?พช บ้านแฮด ติดตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแฮด 2021-04-09 21:19:06
? พช.บ้านแฮด : วัดระดับพื้นที่เตรียมขุด " โคก หนอง นา โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแฮด 2021-04-09 21:15:35
พัฒนาชุมชนหนองนาคำ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายอำเภอหนองนาคำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองนาคำ 2021-04-09 18:11:40
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซำสูง 2021-04-09 16:28:07