?อำเภอบ้านแฮด : พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด (นางมาลินี เมตตันตคุปต์) ร่วมมอบถุงยังชีพพร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแฮด 2022-10-05 20:02:32
?️ พช.อำเภอเมืองขอนแก่น : “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” เยี่ยมเยือนใ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น 2022-10-05 18:24:13
?? พช.พล : ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ของอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพล 2022-10-05 15:43:07
?? พช.พล : ประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2565?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพล 2022-10-05 15:39:10
พช. หนองสองห้อง : ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ประจำเดือนตุลาคม 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง 2022-10-05 14:12:27
?อำเภอบ้านแฮด : พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด (นางมาลินี เมตตันตคุปต์) ร่วมประชุมกำนัน/ผ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแฮด 2022-10-05 13:42:43
พช. หนองสองห้อง : จัดตลาดนัดชุมชน ประชาชนสุขใจ สู้ภัยโควิด COVID-19 ประจำเดือนตุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง 2022-10-05 11:50:29
พช. หนองสองห้อง : ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง 2022-10-05 10:26:26
✨️ พช.โคกโพธิ์ไชย : เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2565 ✨️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ชัย 2022-10-05 09:56:08
?อำเภอบ้านแฮด : พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด (นางมาลินี เมตตันตคุปต์) ร่วมประชุมหัวหน้าส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแฮด 2022-10-04 19:31:58