? รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนยา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซำสูง 2020-06-01 21:48:33
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซำสูง 2020-06-01 20:37:04
ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประจำเดือน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ชัย 2020-06-01 18:32:19
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ชัย 2020-06-01 18:19:44
พช.หนองเรือ ประชุมชี้แจงการทำสัญญาแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเรือ 2020-06-01 15:15:44
พช.ภูเวียง ดำเนินโครงการ”บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง 2020-06-01 13:59:38
ติดตามโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVI สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนศิลา 2020-06-01 13:59:19
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมัญจาคีรี 2020-06-01 13:36:27
พช.หนองสองห้อง ร่วมนำสิ่งของมอบที่ ♥️♥️"ตู้ปันสุข" ♥️♥️ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง 2020-05-29 20:40:37
พช.ภูผาม่าน ดำเนินกิจกรรม ปลูกผักสวนครัว ให้กับครัวเรือนคู่เสี่ยว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูผาม่าน 2020-05-29 17:42:27