?พช.ซำสูง : เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาข สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซำสูง 2022-05-23 16:53:12
พช.แวงใหญ่ :นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมการดำเนินง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงใหญ่ 2022-05-23 10:14:35
พช.แวงใหญ่ : ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงใหญ่ 2022-05-23 10:09:32
?? พช.พล : นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพล 2022-05-21 18:49:46
พช.เขาสวนกวาง ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Cham สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง 2022-05-21 13:13:52
?️อำเภอเมืองขอนแก่น :ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น 2022-05-20 22:05:45
?พช.บ้านแฮด : ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแฮด 2022-05-20 20:10:53
วิดีโอการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพล 2022-05-20 19:05:31
? พช.พล : สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ""ผ้าไทย ใส่ให้สนุก" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพล 2022-05-20 18:50:48
?️อำเภอเมืองขอนแก่น : เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น 2022-05-20 17:47:18