ติดตามความคืบหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) 2566 ตำบลอู่โลก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน 2023-02-03 21:09:19
ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้(ตลาดระเบ๊าะเจียลำดวน) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน 2023-02-03 21:02:08
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอลำดวน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน 2023-02-03 20:59:48
"ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๔ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ 2023-02-02 16:15:05
พัฒนาศักยภาพกองทุน กข.คจ.ตามหลักธรรมาภิบาล บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านผือ อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ 2023-02-02 15:39:04
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านโนนกลาง ม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ 2023-02-02 15:33:09
อำเภอลำดวนทำสัญญาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน 2023-01-31 21:31:51
ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน 2023-01-31 21:24:48
พช.ศรีณรงค์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีณรงค์ 2023-01-31 18:38:53
ตำบลณรงค์ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีณรงค์ 2023-01-31 18:35:42