พัฒนาชุมชนพาผู้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนารุ่น 10 เข้าร่วมอบรมที่อำเภอรัตนบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีณรงค์ 2021-03-03 11:13:56
นพต.อำเภอศรีณรงค์ ประชุมกองช่างและกลุ่มเป้าหมาย อบต.ตรวจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีณรงค์ 2021-03-03 10:11:40
สพอ.โนนนารายณ์ - จัดจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ วิถีโคก หนอง นา โนนนารายณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนนารายณ์ 2021-03-03 09:39:01
สพอ.โนนนารายณ์ - ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะเยี่ยมชมโครงการอัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนนารายณ์ 2021-03-03 09:37:41
✨นพต.ศีขรภูมิ จัดตลาดจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ วิถีโคก หนอง นา ศีขรภูมิ✨ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ 2021-03-03 08:05:43
@??สพอ.ปราสาท?? กิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปี พ.ศ.2564 และการประชุมก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท 2021-03-02 17:52:03
@??สพอ.ปราสาท?? ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามการทอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท 2021-03-02 13:30:39
นางสุขใจ​ จินดา​พล​ พัฒนาการ​อำเภอเมือง​สุรินทร์​ได้​มอบ​หมา​ยให้​นาง​โยทะกา​ สุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์ 2021-03-02 09:17:50
สพอ.เมืองสุรินทร์ร่วมต้อนรับ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ และสมาชิกสม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์ 2021-03-02 09:00:48
สพอ.ศีขรภูมิ ขับเคลื่อนโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ชุมชน 1 ถนนกินได้ อาหารปลอดภัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ 2021-03-02 08:02:06