“สพอ.ท่าฉาง ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และอำเภอคุณธรรม" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง 2022-08-16 21:56:57
พช.เมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 2022-08-16 16:14:15
พช.เมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 2022-08-16 16:10:13
“ศจพ.อ.ท่าฉาง ประชุมตัวแทน พอช.ทุกตำบล แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยแก่ครัวเรือนเปราะบาง” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง 2022-08-15 20:14:27
? “พช.วิภาวดี จัดประชุมรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับตำบล " สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิภาวดี 2022-08-15 17:32:40
พช.ท่าชนะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ 2022-08-12 17:13:42
"อำเภอดอนสัก จัดประชุมรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนสัก 2022-08-11 16:54:51
"อำเภอดอนสัก ส่งมอบบ้านครัวเรือนเปราะบาง ตำบลชลคราม" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนสัก 2022-08-11 16:52:12
พช.ท่าชนะ ร่วมกิจกรรม “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ 2022-08-10 22:48:19
พช.บ้านนาสาร รายงานผลการดำเนินงาน โครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร 2022-08-10 21:30:07
? พช.วิภาวดี ร่วมกิจกรรม "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิภาวดี 2022-08-10 17:10:04
? “เครือข่ายโคกหนองนา (พช.) วิภาวดี/เครือข่าย OTOP วิภาวดีปิดจ๊อบจำหน่ายผลิตภัณฑ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิภาวดี 2022-08-10 17:08:40
? อำเภอวิภาวดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิภาวดี 2022-08-10 17:06:51
พช.ไชยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยา 2022-08-10 09:54:58
“พช.ท่าฉาง ปิดจ๊อบ การนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง 2022-08-09 21:43:10
"วันนี้ฤกษ์งาม ยามดี ลงเสาเอกบ้านครัวเรือนเปราะบาง วันที่ 9 เวลา 09.09 น." สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง 2022-08-09 21:40:43
" อ.ท่าฉาง ประชุม กพสอ.ครั้งที่ 3/2565" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง 2022-08-09 21:33:31
“ศพจ.อ.ท่าฉาง ส่งชุดธารน้ำใจจากพี่น้องชาวท่าฉาง สู่ครัวเรือนเปราะบาง” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง 2022-08-09 21:31:01
“ศจพ.อ.ท่าชนะ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ 2022-08-09 20:42:56
พช.ท่าชนะ เดินหน้าขับเคลื่อน “ 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ 2022-08-09 20:34:44