อำเภอดอนสักจัดกิจกรรมวันดินโลก World soil Day 2021 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนสัก 2021-12-04 18:33:32
พช.ดอนสัก จัดงานยิ่งใหญ่ เปิดตัว "เกาะแรต Amazing ยิ่งกว่าเดิม" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนสัก 2021-12-04 18:29:20
อำเภอดอนสัก เตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมตามโครงการ (D-HOPE)ภายใต้ชื่องาน "เกาะแรต Ama สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนสัก 2021-12-02 17:46:00
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร พัฒนาการอำเภอบ้านนาสารเข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร 2021-12-02 16:05:24
พช.ดอนสักเตรียมการจัดกิจกรรมวันดินโลก World soil Day 2021 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนสัก 2021-12-02 15:11:42
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 2565 “สุขใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร 2021-12-01 15:12:03
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร 2021-12-01 15:09:39
พช.&กพสอ. ดอนสักร่วมกันช่วยเหลือสตรีที่ได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนสัก 2021-12-01 10:15:08
อำเภอดอนสัก ประเดิมโครงการปี65 ด้วยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯกองทุนสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนสัก 2021-12-01 10:12:07
พช.วิภาวดี จัดเวทีเสวนา "เหลียวหลัง แลหน้า งานพัฒนา โคก หนอง นา (พช.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิภาวดี 2021-11-30 19:45:55
อำเภอพุนพิน ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย พร้อมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน 2021-11-29 14:18:14
ผ้าไทยใส่ให้สนุก รณรงค์ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน 2021-11-29 13:42:05
พช. เคียนซา สุราษฎร์ทีม ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจกรรมกลุ่มเลี้ยงวัวพื้นบ้าน ประกอบโครง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเคียนซา 2021-11-29 11:57:18
พช.เคียนซา สุราษฎร์ธานีทีม ร่วมประชุมขับเคลื่อนทีมปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเคียนซา 2021-11-29 11:50:09
ชาวเกาะแรตลุยเต็มที่ จัดทำสื่อเตรียมความพร้อม รอต้อนรับกับกิจกรรม "เกาะแรต Amazi สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนสัก 2021-11-26 21:43:38
พช.วิภาวดี พัฒนาศักยภาพกลไกขับเคลื่อนกองทุนฯสตรี พร้อมเดินหน้างานปีงบฯ ๖๕ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิภาวดี 2021-11-26 19:31:26
" สตรีเกาะพะงัน พัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนฯ จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ สตรีการผูกผ้าแล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะพงัน 2021-11-26 13:27:04
พช.ดอนสัก ลงพื้นที่ครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา พช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนสัก 2021-11-25 15:14:05
“พช.กาญจนดิษฐ์ ร่วมสร้างความเข้าใจ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาญจนดิษฐ์ 2021-11-25 14:21:09
โคก หนอง นา โมเดล ครัวเรือนต้นแบบนางวงศินี เมืองน้อย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระแสง 2021-11-25 13:34:43