พช.พนม ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนม 2023-01-26 19:55:34
พช.พนม ร่วมกิจกรรม “วันรวมน้ำใจชาวอำเภอพนม” สู่ร้านนาวากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนม 2023-01-26 19:52:07
ก้าวต่อไป โคก หนอง นา พช. พนม ความสุขที่อยากส่งต่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนม 2023-01-26 19:49:30
"ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไวในแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนม 2023-01-26 19:45:27
พช.พนม จัดประชุมทีมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนม 2023-01-26 19:40:44
ศจพ.อ.พนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนเปราะบางอย่างต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนม 2023-01-26 19:38:52
อำเภอพนม จัดพิธีสมโภชเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางบอน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนม 2023-01-26 19:33:33
พช.พนม เดินหน้าขับเคลื่อน “ก้าวต่อไป โคก หนอง นา พช.พนม เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนม 2023-01-26 19:29:04
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านถ้ำผึ้ง จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนม 2023-01-26 19:22:22
พช.พนม เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนม 2023-01-26 19:18:43
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนม ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนม 2023-01-26 19:11:54
พช.คีรีรัฐนิคม ลงพื้นที่พร้อมกำหนดเขตขุดปรับพื้นที่ “โคก หนอง นา” โครงการพัฒนาห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม 2023-01-26 14:52:08
พช.เวียงสระ ต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะฯ ลงพื้นที่อำเภอเวียงสระ ต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2023-01-26 13:21:02
อำเภอเวียงสระ ฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2023-01-26 13:16:03
? พช.วิภาวดี จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย โครงการ โคก หนอง นา โมเดล (พช.) ครั้งท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิภาวดี 2023-01-26 13:03:34
พช.เวียงสระ สร้างสุขชุมชนสู้วิกฤตเศรษฐกิจตามโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิติเศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2023-01-26 11:46:45
พช.เวียงสระ จับมือผู้ใหญ่คิง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวสะพาน ม.1 ต.เวียงสระ จัดทีมแกนนำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2023-01-26 11:25:31
ศจพ.อ. อำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน ติดตามเร่งให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2023-01-26 11:21:59
พช.เวียงสระ ขุดโคก หนอง นา กลางตลาดบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2023-01-26 11:14:17
พช.เวียงสระ รับมอบพันธุ์สุกรพื้นเมืองจากอำเภอบ้านตาขุน ช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2023-01-26 11:11:00