พช.ท่าชนะ จัดประชุมผู้นำอช. ประจำไตรมาส 3/2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ 2022-07-06 20:42:54
ศจพ.อ.ท่าชนะ มุ่งหน้าขับเคลื่อนงานขจัดความยากจน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ 2022-07-06 20:18:56
อำเภอบ้านนาสาร ยันไม่หยุด ลุยต่อขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร 2022-07-06 19:33:19
อำเภอบ้านนาสาร “พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร 2022-07-05 21:11:24
พช.เมืองสุราษฎร์ธานี สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 2022-07-02 12:55:06
อำเภอบ้านนาสาร “พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร 2022-07-02 10:23:31
พช.บ้านนาสาร รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร 2022-07-02 10:21:59
“พช.ท่าฉาง ลงพื้นที่ครัวเรือนเปราะบาง TPMAP เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง 2022-07-01 01:21:47
"พช.ท่าฉาง ลงพื้นที่โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง 2022-07-01 01:14:10
"สพอ.ท่าฉาง ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขับเคลื่อนพัฒนาวิถี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง 2022-06-30 21:56:54