พัฒนาการอำเภอบ้านนาสาร เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 1/2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร 2022-01-18 17:19:40
คจพ.อ.บ้านนาสาร จัดประชุมตรวจสอบและรับรองข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP Lo สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร 2022-01-13 17:30:17
พช.บ้านนาสาร ต้อนรับข้าราชการร่วมพลังทีม “พัฒนาชุมชนเมืองเงาะอร่อย” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร 2022-01-11 13:36:37
พช. วิภาวดี ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิภาวดี 2022-01-11 10:58:01
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร ร่วมติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร 2022-01-05 17:39:52
พช.ท่าชนะ ร่วมพิธีเปิดด่านตรวจ 'ช่วงเทศกาลปีใหม่' สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ 2021-12-29 20:59:29
ผ้าไทย ใส่ให้สนุก "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร 2021-12-28 11:28:41
พช.ท่าชนะ พร้อมทีมปฏิบัติการฯ ลงพื้นที่ Re-Check ครัวเรือน TPMAP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ 2021-12-27 23:40:59
พช.ท่าชนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รัก สามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ 2021-12-27 23:36:15
“พช.ท่าชนะ จัดประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ 2021-12-27 23:30:49