สรุปยอดจำหน่าย ผปก.OTOP และกลุ่มสตรีฯ งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัยทะลุ 3 ล้านบาท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสัชนาลัย 2020-12-18 15:54:37
พช.ศรีสัชนาลัย ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ผ่านการพิจารณา 134 โครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสัชนาลัย 2020-12-18 11:06:45
พช.ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ "ประยุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสัชนาลัย 2020-12-14 14:57:45
************ประกาศจังหวัดสุโขทัย************ รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ 2020-11-23 17:23:08
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีนคร 2020-11-23 16:19:12
สพจ.สุโขทัย ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติภารกิจ "โคก หนอง นา โมเด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ 2020-11-09 14:35:01
"พช.กงไกรลาศ" รับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ จาก ผวจ.สท. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ 2020-11-04 09:58:38
สื่อประชาสัมพันธ์การปลูกผักสวนครัวต้นแบบ "สตรีกงไกรลาศรวมใจ สู้ภัย Covid-19" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ 2020-10-28 10:37:22
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2020-07-01 13:43:05
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-06-03 08:55:11
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-06-02 09:02:11
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-06-01 09:09:15
โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Base OTOP) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-05-20 14:08:53
โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-05-19 14:25:46
ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมการประกวด "ปลูกผักสวนครัว" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ 2020-05-18 23:34:03
สุโขทัย พอเพียง กิจกรรม "สตรีสุโขทัย รวมใจสู้ภัย Covid-19 ตามหลักปรัชญาขิงเศรษฐก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ 2020-05-18 23:15:11
Kick Off "ผู้นำต้องทำก่อน" ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างควา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ 2020-05-18 22:52:27
Kick Off ตามปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ 2020-05-18 22:30:46
โครงการ "สุโขทัย พอเพียง" กิจกรรม "เสริมสร้างศักยภาพสตรีสุโขทัยร่วมใจสู้ภัย COVI สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-05-14 15:30:03
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และทดสอบโปรแกรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-05-01 15:02:48