การประเมินเทียบระดับมิติประสบการณ์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-09-21 17:23:00
พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านชุมชนวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด -19 (หมู่บ้านสีฟ้า ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-09-14 16:36:35
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ 2021-09-10 17:12:03
ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-09-07 18:08:33
ร่วมประชุมพิจารณาในกรณีการเกิดอัคคีภัยหมู่ที่ 17 ตำบลโตนด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-09-06 22:38:39
ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอคีรีมาศ ครั้งที่ 9/2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-09-03 14:59:30
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งและผู้บริหารองค์กรป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-09-02 23:05:11
ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-08-31 18:29:04
ประกาศอำเภอกงไกรลาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ 2021-08-30 17:51:40
พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด -19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-08-30 17:35:41
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู้วิกฤตโควิด- 19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-08-27 19:08:29
การเข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่ ๖ พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิตการแปรรูปและการตลาดตามมาตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-08-25 19:43:35
ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-08-19 17:16:38
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-08-18 17:52:17
ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-08-16 18:57:01
ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-08-13 18:08:28
เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุด SQ และ ci ประจำตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-08-12 21:15:26
ประชุมชี้แจงการทำแผน-ผลการดำเนินงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอคีรีมาศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-08-12 21:10:28
อำเภอคีรีมาศได้รับมะนาวจำนวน 500 กิโลกรัม จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-08-11 21:29:35
สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลสามพวง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-08-10 20:10:59