พัฒนาการอำเภอคีรีมาศ ร่วมปรึกษาหารือปัญหากับ ผู้รับจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-06-10 13:16:26
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา พช.สุโขทัย” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-06-08 09:18:20
ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-06-02 16:32:20
ร่วมบริจาคสิ่งของตามโครงการ " มีแล้วแบ่งปัน'' เพื่อมอบให้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ข้อม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-06-02 16:30:06
ร่วมประชุมปรึกษา หารือ เรื่องสถานการณ์และการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-06-01 09:45:59
ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-05-31 12:12:33
ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรีบัญหาร บุญมี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-05-31 11:46:00
ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-05-28 09:12:48
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดสุโขทัยประจำปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-05-27 15:27:07
ลงพื้นที่เยี่ยมชมความคืบหน้าตรวจสอบและให้คำแนะนำเทคนิคจัดวางกริด ในแปลงฯลฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-05-25 15:09:05