พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านชุมชนวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด -19 (หมู่บ้านสีฟ้า ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-09-14 16:36:35
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ 2021-09-10 17:12:03
ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-09-07 18:08:33
ร่วมประชุมพิจารณาในกรณีการเกิดอัคคีภัยหมู่ที่ 17 ตำบลโตนด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-09-06 22:38:39
ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอคีรีมาศ ครั้งที่ 9/2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-09-03 14:59:30
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งและผู้บริหารองค์กรป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-09-02 23:05:11
ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-08-31 18:29:04
ประกาศอำเภอกงไกรลาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ 2021-08-30 17:51:40
พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด -19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-08-30 17:35:41
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู้วิกฤตโควิด- 19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2021-08-27 19:08:29