"พช.บ้านด่านลานหอยรวมพลังเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2564 " สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย 2021-03-01 16:57:35
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย 2021-02-25 16:41:10
ปฏิบัติการ Kick off กิจกรรมผู้นำต้นแบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย 2021-02-24 16:10:43
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อำเภอบ้านด่านลานหอย ครั้งที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย 2021-01-26 16:04:47
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ นักพัฒนา​พื้นที่​ต้นแบบ​ อำเภอ​บ้านด่าน​ลาน​หอย คร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-12-25 16:31:13
สรุปยอดจำหน่าย ผปก.OTOP และกลุ่มสตรีฯ งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัยทะลุ 3 ล้านบาท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสัชนาลัย 2020-12-18 15:54:37
พช.ศรีสัชนาลัย ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ผ่านการพิจารณา 134 โครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสัชนาลัย 2020-12-18 11:06:45
พช.ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ "ประยุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสัชนาลัย 2020-12-14 14:57:45
************ประกาศจังหวัดสุโขทัย************ รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ 2020-11-23 17:23:08
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีนคร 2020-11-23 16:19:12