สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงค้นคว้าผ้าลวดลายโบราณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมบุรี 2022-11-21 10:39:21
สพอ.ท่าช้าง เดินหน้า..วางแผนลุยงานพัฒนาชุมชนต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าช้าง 2022-11-07 15:49:03
⛳️อำเภอพรหมบุรี ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมบุรี 2022-05-12 12:01:13
?สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมบุรี ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน แล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมบุรี 2022-05-11 14:59:25
อำเภออินทร์บุรี ขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี 2022-03-21 12:49:32
อยากรู้อะไร? ให้คลิ๊ก “Click chum chon” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี 2022-03-21 12:45:07
? พช.อินทร์บุรี เดินหน้าขับเคลื่อน การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี 2022-03-13 14:11:41
? พช.อินทร์บุรี เดินหน้าขับเคลื่อน การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี 2022-03-11 14:16:16
? อำเภออินทร์บุรี ขับเคลื่อน “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” ระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี 2022-03-10 14:23:57
? พช.สิงห์บุรี ดำเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี 2022-03-10 14:18:53
? พช.อินทร์บุรี เดินหน้าขับเคลื่อน การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี 2022-03-08 14:28:06
? พช.อินทร์บุรี เดินหน้าขับเคลื่อน การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี 2022-03-01 14:31:23
? อำเภออินทร์บุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี 2022-02-25 14:32:29
พช.สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมส่งมอบปัจจัยการดำรงชีวิต (ถุงยังชีพ) แก่ครัวเรือนยากจนเป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระจัน 2022-02-24 20:09:59
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระจัน ประชาสัมพันธ์ Application Click ชุมชน ผ่านการประ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระจัน 2022-02-24 19:07:26
? การประเมินผลการปฏิบัติงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด ประจำปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี 2022-01-19 18:40:05
? สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี 2022-01-13 18:36:09
? พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พบปะและมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี 2022-01-12 18:27:41
อำเภออินทร์บุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี 2022-01-07 18:14:59