สมัครเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแค 2020-08-20 13:06:40
หนึ่งอำเภอ หนึ่งวัด ปฎิบัติธรรมแปลงผัก ณ.วัดโคกมะตูม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแค 2020-06-01 14:04:50
องค์กรสตรีอำเภอหนองแค มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแค 2020-05-14 17:13:28
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ "โครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งวัด ปฏิบัติธรรมในแปลงผัก" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2020-05-09 03:51:28
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ...ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2020-05-07 03:48:10
จังหวัดสระบุรี.......ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2020-05-07 03:26:27
การสร้างความเข้าใจการใช้งาน TMAP LOGBOOK ( VDO) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2020-05-03 04:35:05
ไข่เค็ม และการเก็บรักษาไว้กินให้ยาวนาน ( VDO) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2020-05-02 04:53:29
โครงการสร้างแหล่งอาหารและภูมิคุ้มเพื่อป้องกันตนเองและสังคมจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแค 2020-05-01 14:30:00
อำเภอเฉลิมพระเกียรติขอเชิญรับชมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ MV สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2020-04-28 23:40:17