พช.วังสมบูรณ์ ดำเนินกิจกรรมการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสมบูรณ์ 2022-11-29 21:04:16
สพอ.เขาฉกรรจ์  ลงพื้นที่ติดตามหนี้ค้างชำระโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ม. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ 2022-11-29 18:28:58
สพอ.เขาฉกรรจ์  เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ต่ำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ 2022-11-29 17:01:19
สพอ.วัฒนานคร ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร 2022-11-28 20:56:04
“สพอ.คลองหาด ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด 2022-11-28 17:48:21
?สพอ.เมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดตลาดนัด โคก หนอง นา ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระแก้ว 2022-11-28 17:09:30
✨สพอ.เขาฉกรรจ์  ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลเขาฉกรรจ์ อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ 2022-11-28 15:45:28
✨สพอ.เขาฉกรรจ์  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) อำเภอเขาฉกรรจ์✨ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ 2022-11-28 15:36:37
☀️สพอ.เมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระแก้ว 2022-11-28 15:03:14
“สพอ.คลองหาด เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด 2022-11-25 21:09:29