สพอ.คลองหาด นำทีมพัฒนากร รุ่น๑๑๘ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนอำเภอคลองหาด จังหวัดสระ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด 2021-09-23 10:58:50
ต้อนรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด 2021-09-22 16:24:58
"สพอ.เขาฉกรรจ์ รับลงทะเบียน OTOP ให้กับผู้ประการสินค้าชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ " สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ 2021-09-21 17:20:12
สพอ.คลองหาด ร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโคร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด 2021-09-20 11:06:42
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด ได้รับ โล่รางวัลและประก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด 2021-09-20 10:47:46
“สพอ.เขาฉกรรจ์ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ 2021-09-17 21:01:12
?“สพอ.เขาฉกรรจ์ ร่วมมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564 รับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ 2021-09-17 20:06:56
"สพอ.เขาฉกรรจ์ รับการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 กิจกรรมปฏิบัต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ 2021-09-16 23:00:17
✨"สพอ.เขาฉกรรจ์ ร่วมกับ พช.สระแก้ว ขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “รวมพลังบวร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ 2021-09-16 22:57:47
"สพอ.เขาฉกรรจ์ ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ 2021-09-16 22:54:40