ที่ว่างสร้างอาหาร ครัวเรือนตำบลบางหญ้าแพรก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร 2022-12-06 18:41:02
World Soil Day - วันดินโลก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร 2022-12-02 12:53:42
"ผู้นำต้องทำก่อน" ปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ดินเค็ม ตำบลบางหญ้าแพรก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร 2022-12-02 11:55:29
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ำ/คูคลอง ณ วัดสามัคคีศรัทธาราม(วัดโกรกกร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร 2022-12-02 11:48:34
ประชุมทีมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกาหลง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร 2022-12-02 10:20:59
มอบไก่พันธ์ไข่ สนับสนุนกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร 2022-12-02 10:18:54
พัฒนาชุมชน พัฒนาคน พัฒนางาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร 2022-11-28 15:03:07
? พช.กระทุ่มแบน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาโรงเรียนวัดหนองนกไข่" ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน 2022-11-25 14:00:01
? พช.กระทุ่มแบน ร่วมกิจกรรมโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน 2022-11-22 16:36:57
เพิ่มพูนทุนตั้งต้นแห่งความดี กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสหกรณ์ ม.8 ต.โคกขาม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร 2022-11-21 15:10:22