ศจพ.อ. บางคนที ร่วมรับมอบวัสดุ อุปกรณ์ประกอบอาชีพครัวเรือน TP MAP สร้างอาชีพ สร้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-09-29 11:01:54
ศจพ.อ. บางคนที ร่วมรับมอบวัสดุ อุปกรณ์ประกอบอาชีพครัวเรือน TP MAP สร้างอาชีพ สร้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-09-23 09:29:23
สพอ.บางคนที ขับเคลื่อน 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-09-22 12:01:36
สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม มอบรถเข็นวีลแชร์ แก่ครัวเรือน TPMAP อำเภอบางคนที สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-09-22 11:58:48
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-09-22 11:57:26
สพอ. บางคนที ขับเคลื่อน “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-09-22 11:56:24
พช.บางคนที ขับเคลื่อนการดำเนินงานเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลยายแพง เฉลิม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-09-22 11:55:06
สพอ.บางคนที ร่วมแสดงความยินดีโล่รางวัลพระราชทาน ประเภท ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-09-22 11:51:43
ประชุมทีมฯเร่งขับเคลื่อนงาน เดือนสุดท้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-09-01 12:29:35
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนกันยายน 2565?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-09-01 12:28:19