ประชุมคณะอนุกรรมการ นตผ.อำเภอบางคนที ทบทวนการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2020-10-22 16:31:58
“พช.เมืองสมุทรสงคราม จัดประชุมทบทวนการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2020-10-22 13:48:26
“ พอ.เมืองสมุทรสงคราม นำทีมเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมโครงการชูธรรมนำชีวิต จังห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2020-10-16 11:41:30
สพอ.อัมพวา เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองให สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-10-15 13:34:03
“พช.เมืองสมุทรสงคราม ร่วมร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2020-10-14 15:58:38
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-10-13 13:40:07
“พช. เมืองสมุทรสงคราม ประชุมผู้นำ อช. ไตรมาส 1 ประจำปี 2564” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2020-10-12 20:12:25
คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ประชุมวางแผนขับเคลื่่อนงานสตรีอาสา ประจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2020-10-12 20:02:39
สพอ.บางคนที ต้อนรับคณะนิเทศ สนับสนุน ติดตามงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2020-10-12 15:40:43
เอามื้อสามัคคี จอบแรกที่แม่กลอง ณ ริมคลองโฮมสเตย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2020-08-18 22:07:26