พช. แม่กลอง หิ้วปิ่นโต เอามื้อสามัคคี ขับเคลื่อนกิจกรรม "โคก หนอง นา โมเดล" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2021-01-14 16:14:26
จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2021-01-13 09:56:40
“พช.เมืองสมุทรสงคราม ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนไตรมาส 2 ปี 64” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2021-01-12 16:55:40
“พช.เมืองสมุทรสงคราม ทำสัญญากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2021-01-11 12:58:07
“พช.เมืองฯ จัดประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2020-12-30 09:16:44
“พช.เมืองฯ ลงสำรวจพื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา พร้อมวางแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อม” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2020-12-07 17:02:29
?สพอ. เมืองสมุทรสงคราม ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2020-12-07 09:42:15
สพอ.เมืองฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ พช. วางแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2020-12-04 17:44:51
สำรวจพื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา วางแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2020-12-02 12:22:55
บ า ง ค น ที Kick Off คลองสวยน้ำใส เมืองแห่งความสุข สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2020-11-26 10:07:53