❤พช.พระสมุทรเจดีย์ ผนึกกำลัง บวร เตรียมพร้อมเปิดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2021-12-07 19:10:20
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้า บวร หนุนเสริม “พัฒนาคือสร้างสรรค์” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2021-12-07 19:08:00
☁พช.บางพลี เดินหน้าขุดปรับสภาพพื้นที่ตำบลบางโฉลง “โคก หนอง นา พช.” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางพลี 2021-12-07 16:59:53
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ : คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองสามแพรก จ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2021-12-05 19:13:34
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ว่าการอำเภอพระสม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2021-12-05 18:32:30
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2021-12-05 18:29:34
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ ร่วมกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ TPMAP Logbook ระบบติดตามสถารณ์แก้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2021-12-04 21:04:42
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านบริหารการเปล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2021-12-04 21:03:48
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ ดำเนินการติดตามลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2021-12-03 20:08:44
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าส่งเสริมเส้นทางสินค้า OTOP และบริการเพื่อการท่องเที่ย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2021-12-03 20:07:37