?  พช.สมุทร​ปราการ​ : สพอ.บางบ่อ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2023-02-08 18:58:20
สพอ.เมืองสมุทรปราการ ขับเคลื่อนงานแผนตำบล แก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ เชื่อมโยงสู่การ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ 2023-02-08 17:10:47
? พช.บางบ่อ ดำเนินการส่งมอบป้ายไวนิลรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2023-02-03 17:13:41
?   ดังแล้ว !!! ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตราต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะกรร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2023-02-03 09:07:54
? สพอ.บางบ่อ ติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2023-01-30 18:11:38
?  สพอ.บางบ่อ ดำเนินโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2023-01-23 17:57:01
?  พช.บางบ่อ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2023-01-20 17:38:33
? พช.บางบ่อผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตราและศูนย์ผู้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2023-01-19 15:41:25
? สพอ.บางบ่อ เตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2023-01-18 20:43:11
? สพอ.บางบ่อ เตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2023-01-17 18:08:25