เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการหลวงพ่อปาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2020-10-25 18:35:00
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2020-10-25 18:26:42
ร่วมต้อนรับพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2020-10-25 18:24:31
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2020-10-25 16:16:48
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2020-10-25 16:13:47
เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2020-10-25 16:08:56
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2020-10-25 16:03:57
ร่วมงานนมัสการหลวงพ่อปาน อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2020-10-25 16:01:38
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพ 120 ป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2020-10-25 15:52:08
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2020-10-25 15:34:46