?อำเภอบางบ่อ รวมใจพสกนิกรชาวบางบ่อร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อส่งมอบต่อจังหวัดสมุทรปรา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2022-05-21 10:18:21
? “สพอ. บางบ่อ ขับเคลื่อนโครงการ พช.ใสสะอาด ทำดีได้ไม่เลือกวัน” ผนึกกำลังผู้นำชุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2022-05-20 18:30:44
?สพอ.บางบ่อ ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกคนกอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2022-05-20 18:29:02
☁พช.บางพลี จับมือผู้นำท้องที่ ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ป่วยติดเตียง และมีสภาพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางพลี 2022-05-18 19:28:41
☁พช.บางพลี ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางพลี 2022-05-17 17:06:42
"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2022-05-13 09:01:01
พช.สมุทรปราการ ร่วมการอบรมและฝึกปฏิบัติหลักสูตรวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2022-05-13 08:56:14
⭐️  สพอ.บางบ่อ ขับเคลื่อนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.8 ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2022-05-12 18:18:29
☁พช.บางพลี ร่วมผนึกกำลัง จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กับคร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางพลี 2022-05-03 17:17:39
❤สพอ.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าสร้างสรรค์ งาน พช. ขับเคลื่อนชุมชนให้มีความสุขอย่างย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-05-03 05:01:07