ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสานฝันเพื่อน้อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2021-01-23 14:51:53
ดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2021-01-23 14:50:18
เข้าพูดคุยและกำหนดแผนการจัดเวทีรับรอง ข้อมูล จปฐ. ปี 2563 ในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2021-01-23 14:46:22
ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสานฝันเพื่อน้อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2021-01-23 14:40:05
ดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2021-01-23 14:38:33
เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามและช่วยเหลือผู้พ้นโทษตามโค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2021-01-23 14:35:08
ดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2021-01-23 14:33:16
ดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2021-01-23 14:30:05
พาผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2021-01-23 14:27:47
พาผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2021-01-23 14:26:08