?? “กิจกรรมประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2564” ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือ 2021-07-29 11:19:39
?? “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรสตรีสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือ 2021-07-29 11:16:39
? กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” อำเภอลานกระบือ ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือ 2021-07-29 11:12:50
?พช.ขาณุวรลักษบุรี รับมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรด จาก กท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี 2021-07-27 14:44:34
?พช.ขาณุวรลักษบุรี ขับเคลื่อนทุนชุมชน Move for fund ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี 2021-07-26 23:51:22
?สพอ.ไทรงาม เตรียมความพร้อมKick off เอามือสามัคคี? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรงาม 2021-07-26 21:11:51
✨จิตอาสาพัฒนาชุมชน✨ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรงาม 2021-07-26 21:07:58
?พช.โกสัมพีนคร Kick off “โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสัมพีนคร 2021-07-24 23:00:38
? “พช.โกสัมพีนครเอามื้อสามัคคีครั้งที่ ๑ แปลงนายเลิศศักดิ์ อินทร์วารี” ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสัมพีนคร 2021-07-24 22:51:34
? “การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด” ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสัมพีนคร 2021-07-24 22:40:41