?พช.เมืองสตูล ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล 2022-12-09 11:10:55
?พช.เมืองสตูล ร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้าสัญจร" อำเภอเมืองสตูล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล 2022-12-08 09:23:54
♦️ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้นำศาส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนกาหลง 2022-12-07 15:17:07
กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนกาหลง 2022-12-07 15:15:17
?พช.เมืองสตูล ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน ด้วยอัตลักษณ์ ภูมิป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล 2022-12-07 12:20:46
?พช.เมืองสตูล ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล 2022-12-07 11:17:55
?พช.เมืองสตูล จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล 2022-12-05 17:07:47
?พช.เมืองสตูล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล 2022-12-05 16:28:22
?วันนี้วันสำคัญของชาติไทย...น่ะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล 2022-12-04 13:54:56
?พช.เมืองสตูล ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล 2022-12-03 18:56:31