ติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน​ ครั้งที่​ 9/2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งหว้า 2020-10-28 13:44:53
ติดตามการดำเนินโครงการจัดการขยะต้นทาง เทศบาลตำบลกำแพง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู 2020-10-26 22:06:31
***เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ.ควนกาหลง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยะมหาราช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนกาหลง 2020-10-26 14:00:23
***จนท.พช.ควนกาหลง อำนวยความสะดวกพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติม แก่นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนกาหลง 2020-10-26 13:57:25
***จนท.พช.ควนกาหลง อำนวยความสะดวก คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนกาหลง 2020-10-26 13:52:30
กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู 2020-10-23 19:13:16
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู 2020-10-22 18:46:40
ร่วมติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งหว้า 2020-10-21 22:50:34
****เจ้าหน้าที่สพอ.ควนกาหลง ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อการสำรองโลหิตของสำนักงานเหล่ากา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนกาหลง 2020-10-21 09:44:55
เจ้าหน้าที่จังหวัดติดตามสนับสนุนการดำเนินงานพื้นที่อำเภอทุ่งหว้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งหว้า 2020-10-20 00:05:43