สพอ.สะบ้าย้อยจัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ร่วมใจ "ดำนาปลูกข้าว" ณ แปลงพื้นที่ของครั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะบ้าย้อย 2021-07-28 10:52:19
พช.สิงหนคร ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 2 ตามโครงการกระตุ้นการบริโภคภาคค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิงหนคร 2021-07-27 20:28:52
พช.สทิงพระ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ส่งมอบวัสดุตามโครงการและจัดกิจกรรมเอาม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสทิงพระ 2021-07-27 08:55:14
พช.สทิงพระ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ส่งมอบวัสดุตามโครงการและจัดกิจกรรมเอาม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสทิงพระ 2021-07-27 08:40:48
พัฒนาการจังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา 2021-07-27 00:22:46
สพอ.เมืองสงขลา สำรวจความพร้อมการรับสมัครผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา 2021-07-27 00:06:55
พัฒนาการอำเภอสะบ้าย้อยลงพื้นที่เปิดปฏิบัติการ ขุดแปลงโคกหนองนาวันแรก ณ แปลงพื้นท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะบ้าย้อย 2021-07-24 18:25:05
สพอ.นาทวี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ โคก หนอง นา ตำบลทับช้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทวี 2021-07-24 15:38:58
พช นาทวี สำรวจพื้นที่เตรียมขุด โคก หนอง นา ต.สะท้อน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทวี 2021-07-24 15:37:50
สพอ.ควนเนียงลงพื้นที่ เยี่ยมจุดตรวจคัดกรองหน้าวัดท่าข้าม ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง 2021-07-23 22:58:55