พช.สะบ้าย้อย เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ และพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ ตำบลเปียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะบ้าย้อย 2023-02-06 21:28:49
พช.กระแสสินธุ์ ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน กลุ่มออมทรัพย์เพื สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระแสสินธุ์ 2023-02-06 20:12:29
พช.สิงหนคร ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข องค์การบริหารส่วนตำบลทำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิงหนคร 2023-02-06 20:05:10
พช.สิงหนคร ลงพื้นที่ติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ ปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิงหนคร 2023-02-06 19:59:44
พช.สิงหนคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองโอย หมู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิงหนคร 2023-02-06 19:59:16
พช.สิงหนคร ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข องค์การบริหารส่วนตำบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิงหนคร 2023-02-06 19:57:23
สพอ.รัตภูมิ จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพยากจน (กข.คจ) ตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตภูมิ 2023-02-06 19:37:16
พช.คลองหอยโข่ง ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านควน หม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง 2023-02-06 19:30:51
พช นาทวี จัดโครงการส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน บ้านท่าประดู่ ตำบลท่าประดู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทวี 2023-02-06 15:32:40
พช.ระโนดลงพื้นที่ติดตามกลุ่มOTOP กลุ่มเครื่องแกงสมุนไพรบ้านขาว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด 2023-02-06 10:57:20