วีดิโอสรุปผลงาน สพอ.สว่างแดนดิน พ.ย.65 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดิน 2022-11-25 20:42:12
พช.เต่างอย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย 2022-11-25 20:22:20
พช.เมืองสกลนคร : เข้าร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ประชาชนจิตอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร 2022-11-25 19:27:28
อำเภอพรรณานิคม : ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม 2022-11-25 15:41:08
พช.ภูพาน พร้อมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอภูพาน ร่วมกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสา สม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูพาน 2022-11-25 15:36:45
สพอ.พังโคน : พัฒนาดอนกอยอย่างยั่งยืน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพังโคน 2022-11-25 14:39:53
พช.กุดบาก ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดบาก 2022-11-25 10:56:31
สพอ.บ้านม่วง : ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีตีข้าว ณ แปลงโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ของน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านม่วง 2022-11-25 08:15:02
สพอ.สว่างแดนดิน นายวิรุฒ แสนสา พัฒนาการอำเภอสว่างแดนดิน ร่วมออกเยี่ยมให้กำลัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดิน 2022-11-24 19:37:21
ผวจ.สกลนคร : ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม 2022-11-24 19:28:14
พช.อากาศอำนวย ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้นผ่านระบบวีดีทัศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออากาศอำนวย 2022-11-24 14:37:45
พช.อากาศอำนวย จัดประกวดส้มตำลีลา ในงานครบรอบ 59 ปี ของดีเมืองอากาศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออากาศอำนวย 2022-11-24 14:19:40
พช.เมืองสกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองสกลนคร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร 2022-11-24 14:17:53
สพอ.พังโคน : ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและบุญประทายข้าวเปลือก สสอ.พังโคน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพังโคน 2022-11-24 14:00:49
สพอ.กุสุมาลย์ : ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุสุมาลย์ 2022-11-24 13:54:17
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย : ติดตามการขับเคลื่อนงานต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกศรีสุพรรณ 2022-11-24 13:51:43
สพอ.ส่องดาวเข้าอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้นผ่านระบบวีดีทั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอส่องดาว 2022-11-24 13:20:13
สพอ.บ้านม่วง : ดำเนินกิจกรรม Kick Off แผนปฏิบัติการ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านม่วง 2022-11-24 12:20:18
พช.พรรณานิคม : รองผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ดอนกอยโมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม 2022-11-23 22:04:57
สพอ.วานรนิวาส : ลงพื้นที่รณรงค์ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวานรนิวาส 2022-11-23 20:30:26