สพอ.ส่องดาวติดตาม​การดำเนินงาน​ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอส่องดาว 2023-02-06 13:42:14
พช : ภูพาน รับการติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูพาน 2023-02-05 00:08:29
*** สพอ.พังโคน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านนาแยง ห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพังโคน 2023-02-03 21:43:07
***สพอ.พังโคน ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดทำแผนพัฒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพังโคน 2023-02-03 21:35:36
*** สพอ.พังโคน ลงพื้นที่ตรวจวัดแปลงโคกหนองนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพังโคน 2023-02-03 21:25:21
พช.อากาศอำนวย : จัดประชุมประจำเดือนอำเภออากาศอำนวย ครั้งที่ 2/2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออากาศอำนวย 2023-02-03 20:06:41
? พช.เต่างอย แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ร่วมทำบุญ งานครบรอบอายุวัฒนมงคลพระครูวัชรโพธิม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย 2023-02-03 19:35:36
?พช.เต่างอยให้การต้อนรับและรับตรวจเยี่ยม เรื่อง การ ดำเนินงานโครงการ 9;10 ปฏิบัต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย 2023-02-03 18:41:36
?สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจ รวมทั้งติดตามสภาพค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย 2023-02-03 18:14:51
พช.พรรณานิคม : ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม 2023-02-03 17:14:45