อำเภอวานรนิวาสจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวานรนิวาส 2022-10-01 11:24:09
? สพอ.วาริชภูมิ ร่วมรับมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ 2022-09-30 17:21:23
พช.กุสุมาลย์ : ร่วมรับมอบโล่รางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุสุมาลย์ 2022-09-30 16:01:21
พช.พรรณานิคม : ร่วมรับมอบโล่รางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม 2022-09-30 10:27:08
สพอ.วานรนิวาส: ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อปลูกฝัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวานรนิวาส 2022-09-29 20:10:39
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูพาน ร่วมกิจกรรมโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูพาน 2022-09-29 12:08:54
สพอ.กุสุมาลย์ : ร่วมประชุมประจำเดือนอำเภอกุสุมาลย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุสุมาลย์ 2022-09-29 10:46:36
สพอ.บ้านม่วง : ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านจาร หมู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านม่วง 2022-09-29 10:01:28
พช.พรรณานิคม : ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม 2022-09-28 15:39:07
พช.พรรณานิคม : ร่วมประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม 2022-09-28 15:24:44