พช.โพธิ์ศรีสุวรรณ จัดประชุมการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯในหมู่บ้านโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 2023-02-03 15:57:25
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ครั้งที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 2023-02-03 15:53:37
⛳️อำเภอน้ำเกลี้ยง ขับเคลื่อนวาระ ผ้าทอมือศรีสะเกษ “ธานีผ้าศรี…แส่ว” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำเกลี้ยง 2023-02-02 17:00:48
? พช.ห้วยทับทัน ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ คณะกรรมการบริหารงานอำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยทับทัน 2023-02-02 09:40:07
พช. โพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 2023-02-01 10:51:51
พช.โพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานตาม โครงการ ปั่น ปัน รัก 3 เพื่อขับเคลื่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 2023-02-01 10:48:19
พช.โพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 2023-02-01 10:43:13
พช.ศิลาลาด ลงพื้นที่ติดตามหนี้ค้างชำระของลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศิลาลาด 2023-01-30 17:53:32
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นำทีมขับเคลื่อนกิจกรรม “วันดินโลก” (World soil Day) ปี 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 2023-01-26 19:36:02
พช.อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบ้านสร้างทอง หมู่ที่2 ตำบลผือใหญ่ อำเภ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 2023-01-26 19:33:21
พช.อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมประชุมตามแผนติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 2023-01-26 19:31:59
พช.อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณร่วมกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 2023-01-26 19:30:17
พช.อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 2023-01-26 19:28:36
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองศรีสะเกษ จัดงานเฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองศรีสะเกษ 2023-01-26 18:55:58
พช.ศิลาลาด ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศิลาลาด 2023-01-26 18:18:22
พช.ศิลาลาด ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศิลาลาด 2023-01-26 18:16:03
พช.ขุนหาญ ขับเคลื่อนวาระ “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตำบลบัก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนหาญ 2023-01-26 10:53:31
อำเภอขุนหาญ ร่วมกิจกรรมการเดินแบบภายใต้ธีมงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก มหัศจรรย์แพรพรรณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนหาญ 2023-01-26 10:27:18
พช.ศิลาลาด พช.ศิลาลาด ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศิลาลาด 2023-01-25 17:53:02
พช.ศิลาลาด ร่วมประชุมตามแผนติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน สำนักงา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศิลาลาด 2023-01-25 17:51:07