พช.ศิลาลาด ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนของปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศิลาลาด 2023-02-08 18:05:04
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนคูณ จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการอาสาพัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนคูณ 2023-02-07 13:53:12
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนคูณ จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอโนนคูณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนคูณ 2023-02-06 10:43:44
? พช.ห้วยทับทัน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยทับทัน 2023-02-06 09:46:43
พช.โพธิ์ศรีสุวรรณ จัดประชุมการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯในหมู่บ้านโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 2023-02-03 15:57:25
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ครั้งที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 2023-02-03 15:53:37
⛳️อำเภอน้ำเกลี้ยง ขับเคลื่อนวาระ ผ้าทอมือศรีสะเกษ “ธานีผ้าศรี…แส่ว” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำเกลี้ยง 2023-02-02 17:00:48
? พช.ห้วยทับทัน ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ คณะกรรมการบริหารงานอำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยทับทัน 2023-02-02 09:40:07
พช. โพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 2023-02-01 10:51:51
พช.โพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานตาม โครงการ ปั่น ปัน รัก 3 เพื่อขับเคลื่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 2023-02-01 10:48:19