พช.เอราวัณ ร่วมเป็นเกียรติในการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเอราวัณ 2022-01-26 21:19:41
✨✨ พช.ปากชม จัดกิจกรรม "เนื่องในวันครบรอบ ๕๓ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากชม 2022-01-26 14:27:54
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย จัดกิจกรรม "เนื่องในวันครบรอบ ๕๓ ปี โครงการพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย 2022-01-26 12:21:02
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลยเข้าร่วม "ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย 2022-01-26 11:24:14
?สพอ.ผาขาว จัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นยอดขาย ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดยการส่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผาขาว 2022-01-26 11:23:30
✨พช.วังสะพุง เข้าร่วมเป็นเกียรติการพิจารณาคัดเลือกและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุง 2022-01-25 18:07:36
?สพอ.ภูเรือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกวดผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเรือ 2022-01-24 14:53:23
พชอ. อำเภอหนองหิน ออกเยี่ยมและช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหิน 2022-01-24 10:05:51
? สพอ.นาด้วง สร้างงาน สร้างรายได้ ขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชน ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาด้วง 2022-01-21 13:55:55
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย เข้าร่วมประชุม "โครงการสืบค้นและพัฒนาลายผ้าอัตลั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย 2022-01-21 11:21:11