พช.ลี้ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ 2022-11-28 21:12:11
พช.แม่ทา ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา 2022-11-25 19:53:31
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าซาง 2022-11-25 12:55:34
พช.แม่ทา เยี่ยมเยือนและให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมแกนนำขับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา 2022-11-25 08:29:49
พช.แม่ทา ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา 2022-11-25 08:27:57
พช.ลี้ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอลี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ 2022-11-23 20:38:45
พช.แม่ทา ร่วมกิจกรรม Kick off ปลูกผักสวนครัว เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา 2022-11-23 14:30:20
พช.แม่ทา ร่วมกิจกรรม Kick off ปลูกผักสวนครัว เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา 2022-11-23 14:28:51
?พช.บ้านธิ ร่วมงานมหกรรมรวมพลคนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านธิ 2022-11-22 20:51:51
พช.แม่ทา ร่วมงาน “มหกรรมรวมพลคนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา 2022-11-22 19:43:58
พช.แม่ทา ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา 2022-11-20 17:17:11
พช.แม่ทา ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา 2022-11-20 17:15:16
พช.แม่ทา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่ทา จัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา 2022-11-20 17:14:18
พช.แม่ทา ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา 2022-11-20 17:13:16
พช.แม่ทา ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา 2022-11-20 17:12:01
พช.ลี้ ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ในพื้นที่ตำบลศรีวิช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ 2022-11-18 21:55:23
พช.แม่ทา ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา 2022-11-16 18:58:00
พช.แม่ทา ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา 2022-11-16 18:55:44
พช.แม่ทา ติดตามสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา 2022-11-16 15:09:15
พช.แม่ทา ร่วมลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานการคัดเลือกบุคคลต้นแบบในการดำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา 2022-11-16 15:08:15