พช.ลี้ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ 2020-10-24 21:19:48
พช.ลี้ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ 2020-10-24 21:19:11
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูน 2020-10-23 21:41:29
พช.ลี้ ร่วมกับเทศบาลตำบลดงดำ และหมู่บ้านป่าคา จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ 2020-10-22 21:27:08
พช.ลี้ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ 2020-10-22 21:26:05
พช.ลี้ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ 2020-10-22 21:25:37
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูน ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ( สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูน 2020-10-22 14:56:40
# พช.ทุ่งหัวช้าง : ขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์​เพื่อการผลิต # สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งหัวช้าง 2020-10-22 13:48:13
▪︎พช.ทุ่งหัวช้าง : ร่วมกิจกรรม รำลึก 120 ปี วันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งหัวช้าง 2020-10-22 13:46:26
# พช.ทุ่งหัวช้าง : ดำเนินการตรวจประ​เม​ิ​น​ศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์​เพื่อการผลิต​ ​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งหัวช้าง 2020-10-22 13:44:35