พช.แม่ทา ร่วมโครงการ “พุทธจิต ธรรมญาณ เกื้อกูลชุมชน ทุกคนกินได้ สานพลังภาคีเครือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา 2022-10-05 16:27:12
?พช.บ้านธิ ร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายฯ ตามระบบฐานข้อมูล T สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านธิ 2022-10-03 20:52:41
? พช.เมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูน 2022-10-03 10:14:46
?พช.บ้านธิ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านธิ 2022-10-01 19:40:00
พช.ป่าซาง ร่วมแสดงมุทิตาจิตนายอำเภอป่าซาง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าซาง 2022-09-30 11:32:37
?พช.บ้านธิ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2565 ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านธิ 2022-09-28 18:02:16
พช.ลี้ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ 2022-09-28 16:40:54
พช.ลี้ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ 2022-09-28 16:39:48
พช.ป่าซาง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ?? (Thai Natio สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าซาง 2022-09-28 11:31:15
พช.แม่ทา ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา 2022-09-28 09:05:55