พช.แจ้ห่ม ดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2021-02-25 18:01:44
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร 2021-02-25 10:50:31
?พช.อำเภอเมืองลำปาง : จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง 2021-02-25 09:59:50
?พช.อำเภอเมืองลำปาง : จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง 2021-02-25 09:51:15
พช. เสริมงาม ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม 2021-02-24 17:26:31
งานประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2021-02-24 16:16:17
?พช.อำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรมพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง 2021-02-23 19:11:32
?พช.อำเภอเมืองลำปาง : การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง 2021-02-23 19:06:20
พช.แจ้ห่ม ดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2021-02-23 17:49:29
พช.เสริมงาม ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม 2021-02-23 17:06:39
สพอ.ห้างฉัตร สนับสนุนการแต่งกายผ้าไทย...ใส่ให่สนุก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร 2021-02-23 15:27:34
พช. เมืองปาน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน 2021-02-23 09:56:39
พช.เสริมงาม ดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม 2021-02-22 16:59:41
พช.เสริมงาม ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม 2021-02-19 16:57:33
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง Kickoff จังหวัดลำปาง Day3 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร 2021-02-19 16:20:55
#กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาหนองน้ำ” อำเภอแจ้ห่ม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2021-02-19 15:11:16
พช.แจ้ห่มประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับตำบลบ้านสา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2021-02-19 14:58:25
ออกพื้นที่สำรวจการวางแผน เพื่อออกแบบแปลงพื้นที่ทำการเกษตรตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว 2021-02-19 14:24:11
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง kickoff (Day2) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร 2021-02-18 17:37:01
พช.เสริมงาม ร่วมแต่งกายชุดผ้าไทย“ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม 2021-02-18 16:55:48