“ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา 2022-06-29 19:53:01
พช.เสริมงาม ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม 2022-06-29 17:20:25
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเเจ้ห่ม ร่วมกับเครือข่ายกองทุนเเม่ของแผ่นดินอำเภอเเจ้ห่ม ร่วม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2022-06-28 18:15:48
พช.เสริมงาม สนับสนุนการดำเนินงานการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์จัดการกองทุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม 2022-06-27 14:27:31
พช.เสริมงาม ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม 2022-06-24 14:30:04
เข้ารับเกียรติบัตรคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ 2022-06-24 14:23:35
ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ 2022-06-24 14:22:21
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเเจ้ห่ม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขับเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2022-06-23 15:44:39
ประชุมทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ 2022-06-22 15:02:40
ร่วมประชุมสภากาแฟอำเภอแม่ทะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ 2022-06-22 15:01:06