ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก 2020-05-22 15:17:47
พช.เมืองปาน เยี่ยมครัวเรือนยากจน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน 2020-05-22 13:47:37
สพอ.เมืองปาน ขยายผลการปลุกพืชผักสวนครัวสู่ชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน 2020-05-22 13:21:28
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก 2020-05-20 10:35:14
สพอ.เมืองปาน ประชุมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน 2020-05-19 13:13:54
kick off ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก 2020-05-08 10:25:24
ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ต.ทุ่งกว๋าว ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน 2020-04-23 11:45:31
กลุ่มเครือข่ายOTOP ต.แจ้ซ้อนร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน 2020-04-21 11:52:29
kick off ปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก 2020-04-18 09:20:49
พช.เมืองปาน เปิดปฏิบัติการ Kick off แผนปฏิบัติการ 90 วัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน 2020-04-16 16:46:43