ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติภารกิจตามโครงกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลพบุรี 2020-11-24 10:06:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหมี่ 2020-11-23 20:06:57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติภารกิจตามโครงกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบาดาล 2020-11-23 17:08:35
"ลพบุรีเมืองสะอาด" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลพบุรี 2020-11-18 08:45:51
ปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ "โคก หนอง นา" มียอดผู้สมัครรวม 86 ราย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหมี่ 2020-11-18 08:41:04
ประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอพัฒนานิคม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพัฒนานิคม 2020-11-17 16:25:57
ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ และตลาดสินค้า OTOP สินค้าการเกษตร อำเภอพัฒนานิคม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพัฒนานิคม 2020-11-16 16:19:31
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหมี่ ดำเนินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรปกคร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหมี่ 2020-11-15 20:47:30
วัน 14 -15 พ.ย. 63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหมี่ เริ่มเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหมี่ 2020-11-15 20:38:57
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพัฒนานิคม 2020-11-11 16:31:54