พช.ราชบุรี ลงพื้นที่นิเทศติตตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง 2021-01-19 16:15:59
สพอ.เมืองราชบุรี ร่วมกับชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี จัดโครงการ พัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2021-01-19 15:12:51
พอ.เมืองราชบุรี ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคฯ COVID-19 อ.เมืองร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2021-01-18 17:14:18
สพอ.เมืองราชบุรี จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี ครั้งที่ 1 ประจำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2021-01-18 11:11:13
ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง 2021-01-15 16:24:55
พอ.เมืองราชบุรี ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางมาตรการการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2021-01-15 14:34:00
สพอ.เมืองราชบุรี ขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ตามโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2021-01-14 18:49:56
ถอดบทเรียนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง 2021-01-14 16:23:22
สพอ.เมืองราชบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี ครั้งที่ 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2021-01-13 18:58:20
สพอ.เมืองราชบุรี ร่วมติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2021-01-12 18:54:06