พช.จอมบึง ลงพื้นที่มอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง 2022-05-12 16:15:46
พช.จอมบึง ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง 2022-05-11 13:19:40
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขเฉลิมพระเกียรติ แล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง 2022-05-10 14:39:53
พช.จอมบึง ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง 2022-05-09 16:46:28
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์จังหวัด เพื่อใช้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง 2022-05-09 16:24:33
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง เตรียมพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต้นไม้ประจำปีของชาติ พ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง 2022-05-06 15:17:38
อำเภอจอมบึง เดินหน้าปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง 2022-05-06 15:03:59
พช.จอมบึง ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง 2022-05-06 13:21:30
อำเภอปากท่อ เยี่ยมเยียน ติดตามให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบสมุดบันทึก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ 2022-05-05 13:43:11
??เชิญชวน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต OTOP จังหวัดราชบุรี ร่วมคัดสรร สุดยอด "หนึ่งตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2022-05-05 11:15:50