? พช.เมืองระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2022-06-22 23:33:04
? ศจพ.อ.เมืองระยอง ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2022-06-20 22:48:25
? พช.เมืองระยอง ร่วมการมอบเครื่องสูบน้ำและเสาไฟโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2022-06-20 22:46:14
? พช.เมืองระยอง จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโขดหิน ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2022-06-15 23:17:43
? พช.เมืองระยอง ร่วม "กิจกรรม พลิกฟื้น คืนสัตว์น้ำ สู่ทะเลระยอง" ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2022-06-15 23:16:00
“Click ชุมชน” และ CDD พกพา แพลตฟอร์มบริการดิจิทัลที่บรรจุความรู้เกี่ยวกับงานพัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2022-06-12 14:31:04
? พช.ระยอง ร่วมติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านหาดใหญ่ ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2022-06-12 14:21:23
? ศจพ.อ.เมืองระยอง ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2022-06-12 14:19:18
? พช.เมืองระยอง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2022-06-12 14:18:11
? พช.เมืองระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2022-06-12 14:17:15
? พช.เมืองระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2022-06-02 23:31:50
? พช.เมืองระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2022-06-02 23:30:38
? สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2022-05-31 22:11:29
? พช.เมืองระยอง รับการติดตามนิเทศ สนับสนุนงานพัฒนาชุมชน ในระดับอำเภอ ประจำปีงบปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2022-05-31 22:10:25
? พช.เมืองระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2022-05-30 21:50:17
? ทีมปฏิบัติการตำบลเพ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2022-05-28 22:04:48
? พช.เมืองระยอง ร่วมพิธีเปิดและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการอบรมและพัฒนาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2022-05-28 22:03:33
? ทีมปฏิบัติการตำบลเชิงเนิน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนยากจนเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2022-05-24 22:09:12
? ทีมปฏิบัติการตำบลเนินพระ ทีมปฏิบัติการเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด และทีมปฏิบัติการเทศบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2022-05-24 22:07:54
? พช.เมืองระยอง ร่วมเปิดงาน “ผลไม้จากชาวสวน” จำหน่ายผลไม้สดหลากหลายชนิดตามฤดูกาล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2022-05-20 22:54:37