พช.ระยอง จัดกิจกรรม Kick off ระดับจังหวัด “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง 2021-07-19 15:09:40
ที่นี่ปลวกแดง : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง 2021-07-13 14:54:55
☀️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง 2021-07-13 14:52:56
☀️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง 2021-07-13 14:50:30
? พช.เมืองระยอง ร่วมประชุมขับเคลื่อนตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัย ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2021-07-08 14:56:03
☀️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง 2021-07-07 16:44:55
☀️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง 2021-07-07 16:43:07
☀️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง 2021-07-07 16:40:33
☀️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Cli สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง 2021-07-07 16:36:40
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง 2021-07-06 13:49:24