สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาวง 2022-08-12 21:06:32
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาวง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาวง 2022-08-12 20:42:56
สพอ. กุฉินารายณ์ จับมือทึมพี่เลี้ยง จำนวน 12 ทีม ในการลงพื้นที่ติดตามให้การช่วยเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุฉินารายณ์ 2022-08-08 15:23:40
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลดินจี่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำม่วง 2022-07-27 11:11:44
นายศุภสิทธิ์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจประเม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำม่วง 2022-07-21 13:27:31
✨ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกหญ้าแฝกที่บุ่งคำภู✨ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยผึ้ง 2022-07-19 12:46:21
อำเภอคำม่วง เดินหน้าขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำม่วง 2022-07-16 10:30:08
พช.คำม่วง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำม่วง 2022-07-12 10:21:12
"ครัวเรือนนางทองคำ หมู่ที่ 6 บ้านท่างาม" พช.สามชัย หัวใจเต็มเปี่ยมออกเยี่ยมครัวเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามชัย 2022-07-12 07:37:17
กิจกรรมเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอนาคูเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู 2022-07-11 16:00:00