สพอ.กระบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี 2021-09-10 08:28:54
นายมารี ชูดวง พัฒนาการอำเภอกระบุรี เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี 2021-09-10 08:27:27
?พช.กะเปอร์ ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ 2021-09-07 21:01:15
พช.กะเปอร์ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มปลูกข่าตะไคร้ หมู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ 2021-09-01 19:49:34
ผ้าไทยใส่สนุก @ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ 2021-09-01 18:06:53
☀️พช.กระบุรี ขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี 2021-09-01 15:25:18
พช.กระบุรี ขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี 2021-09-01 15:05:45
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดระนอง ขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวและพืชสม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี 2021-09-01 15:02:29
พช.กระบุรี เตรียมความพร้อมการจัดเก็บจปฐ.และกชช.2ค วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี 2021-09-01 15:00:15
พช.กระบุรี ขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด-19 วันที่ 19 สิงหาคม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี 2021-09-01 14:55:45