ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ 2020-11-30 16:59:20
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทอง 2020-11-30 16:18:50
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ 2020-11-24 10:50:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบลูกจ้างฯโคกหนองนาโมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออาจสามารถ 2020-11-24 10:01:52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบลูกจ้างฯโคกหนองนาโมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี 2020-11-24 09:59:18
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทอง 2020-11-24 08:49:36
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหาร 2020-11-23 20:23:45
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทอง 2020-11-14 10:45:17
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ “โคก หนอง นา โมเดล” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหาร 2020-11-12 19:18:31
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหาร 2020-11-11 15:11:09