"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" "ตามโครงการ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ปลูกต้นไม้ตระหนักใน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ 2020-10-22 14:49:55
กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ 2020-10-21 12:57:18
ร่วมประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสลภูมิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ 2020-10-21 12:54:43
ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อม แก่กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการพัฒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ 2020-10-15 15:58:56
ประชุมคัดเลือกคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบทสตรีอำเภ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ 2020-10-15 15:56:59
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ ตำบลเหล่าน้อย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ 2020-10-15 15:55:29
อำเภอเสลภูมิ ขับเคลื่อนการคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ 2020-10-15 15:50:35
ร่วมทำบุญถวายสังฆทานและร่วมว่างพวงมาลาในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ 2020-10-15 15:37:23
เยี่ยมให้กำลังใจบ้านผู้ประสบอัคคีภัย บ้านหัน หมู่ 5 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ 2020-10-15 15:34:52
อำเภอโพนทอง มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน(ศอช.ต.)ตำบลโพธิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทอง 2020-09-02 09:57:40