สพอ.เมืองสรวง​ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน​ OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวง 2022-01-18 14:02:34
สพอ.เมืองสรวง : ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวง 2022-01-17 15:38:37
อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวง 2022-01-17 15:35:26
สพอ.เมืองสรวง : ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวง 2022-01-14 15:39:43
สพอ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด: ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน​ OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวง 2022-01-14 15:37:23
พช.จตุรพักตรพิมาน ร่วมประชุมสามัญประจำปีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน 2022-01-14 14:21:09
พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน 2022-01-14 10:21:36
?อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวง 2022-01-13 17:23:43
อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกเเละโครงสร้างดูด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวง 2022-01-12 19:06:45
อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกเเละโครงสร้างดูด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวง 2022-01-11 17:58:05