เครือข่าย กทบ.อำเภอโพนทอง มอบพันธุ์พืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ใน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทอง 2020-08-07 12:43:05
สพอ.โพนทอง ร่วมแสดงความยินดีกับนายนิรันดร์ ดาราก้านตรง ผู้นำอช.ชายดีเด่นระดับจัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทอง 2020-08-07 12:33:17
live สด OTOP น่าสนใจ อำเภอเสลภูมิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ 2020-08-05 12:49:47
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ 2020-07-29 10:38:06
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ 2020-07-29 10:28:03
อำเภอเสลภูมิ สร้างความมั่นคงทางอาหาร:คนร้อยเอ็ด อย่างต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ 2020-07-24 13:26:51
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง "โคกหนองนา โมเดล" วันที่ 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ 2020-07-24 13:22:55
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ 2020-07-23 15:11:27
คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เศรษฐกิจฐานรากระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ 2020-07-23 13:50:28
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง "โคกหนองนา โมเดล" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ 2020-07-23 13:35:43