สำนักงานชุมชนอำเภอหนองพอก ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก 2023-01-31 20:52:59
พช.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด : ร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีในชุมชนตำบลทุ่งเขาหล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งเขาหลวง 2023-01-31 20:32:37
พช.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด : ประชุมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อวางแผนการขั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งเขาหลวง 2023-01-31 20:29:30
? พช.อาจสามารถ ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ทบทวนและวางแผนกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออาจสามารถ 2023-01-31 18:23:09
พช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด: ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2023-01-31 15:31:36
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด: ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กุมภา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2023-01-31 15:25:45
@พช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด : ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ/น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2023-01-31 15:23:28
?.อบต.นาใหญ่ ร่วมกับ พช.สุวรรณภูมิ โครงการ อบต.เคลื่อนที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ 2023-01-31 09:05:30
?ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นำกลุ่ม OTOP เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ 2023-01-30 12:10:54
กลุ่มทอผ้าไหมอำเภอสุวรรณภูมิ ร่วม Coaching พัฒนาศักยภาพ ปลุกกระแสเทรนด์ผ้าไทยให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ 2023-01-30 12:02:42