พช.เมืองยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการอำเภอนำร่อง "บ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2022-12-02 19:56:41
พช.บันนังสตา ให้คำแนะนำ การขึ้นทะเบียนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2022-12-02 19:45:13
พช.กาบัง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน ธันวาคม​ 2565​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง 2022-12-02 11:17:04
พช.บันนังสตา ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือน Japo Model สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2022-12-02 08:41:53
พช.บันนังสตา ร่วมประชุมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นัก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2022-11-30 15:18:33
พช.บันนังสตา Kick off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ผู้นำต้องทำก่อน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2022-11-30 14:06:47
พช.กรงปินัง ร่วมรับรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปีนัง 2022-11-30 10:07:09
พช.ยะหา จัดประชุมโครงการทบทวน ปรับปรุงฐานข้อมูลและเพื่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา 2022-11-29 23:26:44
พช.กาบัง ร่วมรับรางวัลชนะเลิศ โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง 2022-11-29 21:49:13
พช.ยะหา และเครือข่ายสตรีอำเภอยะหา รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา 2022-11-29 21:40:44
พช.เมืองยะลา บูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลบันนังสาเรง อำเมืองยะลา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2022-11-29 19:57:20
พช.บันนังสตา ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการแปรรูปกล้วยหินทอดกรอบ ตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2022-11-29 11:47:12
พช.กาบัง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง 2022-11-28 23:12:22
พช.กาบัง ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565​ ครั้งที่​ 2/2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง 2022-11-28 23:00:01
พช.กาบัง ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Vi สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง 2022-11-28 22:48:59
พช.รามัน ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน 2022-11-28 20:00:06
พช.รามัน ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 3/2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน 2022-11-28 12:20:39
พช.เมืองยะลา ประชุมพบปะผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2022-11-27 15:19:08
พช.เมืองยะลา ร่วมกิจกรรมงานเมาลิดสัมพันธ์ ตำบลตาเซะ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2022-11-27 15:16:48
พช.เมืองยะลา เป็นวิทยากรโครงการชุมชนน่าอยู่ กิจกรรมจัดเวทีพัฒนาแผนการจัดการเศรษฐ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2022-11-25 20:35:42