พช.เมืองยะลา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดนิคมเทพา ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2021-10-22 21:51:22
พก.กาตอง ลงพื้นที่แนะนำตัวพร้อมติดตามโคก หนอง นา พช.บ้านบลูกาลูวัส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา 2021-10-21 22:40:44
พช.ยะหา สุดปลื้ม! โคก หนอง นา พช.บ้านกือยา สร้างความมั่นคงทางอาหารได้จริง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา 2021-10-21 19:58:01
พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2021-10-21 19:51:11
พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2021-10-21 19:49:09
พช.เมืองยะลา ลงพื้นประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2021-10-21 19:47:18
พช.บันนังสตา ร่วมสือบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2021-10-21 12:41:24
สพอ.กรงปินัง เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปีนัง 2021-10-21 12:08:58
สพอ.กรงปินัง ติดตามและสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปีนัง 2021-10-21 11:53:49
สพอ.กรงปินัง ส่งมอบต้นกล้าและร่วมปลูกฟ้าทะลายโจร หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปีนัง 2021-10-21 10:26:28
พช.อำเภอกาบัง รับชมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมสำคัญภ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง 2021-10-20 22:16:08
พช.อำเภอเมืองยะลา เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2021-10-20 21:45:06
พช. เมืองยะลา ร่วมให้กำลังใจหน่วยบริการฉีดวัคซีน โควิด 19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2021-10-20 21:20:50
พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2021-10-20 21:17:27
พช.บันนังสตา รับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2021-10-20 15:39:50
พช.เมืองยะลา ลงพื้นประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนพัฒนาวิถีวชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2021-10-20 14:51:02
พช.ยะหา ร่วมติดตามการตรวจสอบมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) อำเภอยะหา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา 2021-10-20 01:01:17
พช.ยะหา รับและส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ให้กองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา 2021-10-20 00:14:06
พช.กาบัง ส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง 2021-10-19 21:56:39
พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2021-10-19 21:55:28