“พช.เบตง ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง 2022-05-15 21:42:08
พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามโครงการการพัฒนาศูนย์เรียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2022-05-15 17:20:32
พช.เมืองยะลา ติดตามการเก็บเงินยืมโครงการ กข.คจ. บ้านตาสา ตำบลพร่อน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2022-05-15 16:39:54
พช.รามัน ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา กร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน 2022-05-14 20:55:23
พช.รามัน ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา กร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน 2022-05-14 20:48:49
พช.เมืองยะลา ร่วมกิจกรรมเอามื้อ ณ แปลง โคก หนอง นา ตำบลยุโป ตามโครงการพัฒนาศูนย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2022-05-14 19:39:20
พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามกิจกรรมการพัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2022-05-13 18:53:02
พช.ธารโต ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธารโต 2022-05-12 23:48:00
พช.ธารโต ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 3/2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธารโต 2022-05-12 23:36:05
พช.ธารโต ร่วมประชุมวางแผนเตรียมงานขบวนแห่ งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธารโต 2022-05-12 23:08:39
พช.กาบัง​ ประชุมเตรียมความพร้อมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัด​ยะลา​ ครั้งที สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง 2022-05-12 22:16:02
พช.กาบัง รับสมัครผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง 2022-05-12 22:11:08
พช.บันนังสตา ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดศูนย์ผู้นำจิตอาสา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2022-05-12 21:45:55
อำเภอบันนังสตา ร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 (ต่อเนื่อง) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2022-05-12 21:30:09
พช.บันนังสตา ร่วมประชุม OPC จังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2022-05-12 21:02:38
พช.บันนังสตา ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯและร่วมกิจกรรมจิตอาสา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2022-05-12 20:00:13
พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามโครงการการพัฒนาศูนย์เรียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2022-05-12 19:39:46
พช.รามัน ลงพื้นที่ร่วมเสนอแผนพัฒนาตำบลเร่งด่วนเพิ่มเติม เวทีประชาคมแผนท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน 2022-05-12 19:26:50
“พช.เบตง ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ครั้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง 2022-05-12 17:18:40
“พช.เบตง รับสมัครผู้ผลิตและผู้ประกอบการเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง 2022-05-12 12:05:15