พช.รามัน ลงพื้นที่ส่งมอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน 2021-06-15 12:22:01
สตรียะหาเฮ!! อกส.อำเภอ มีมติเห็นชอบสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา 2021-06-15 10:26:40
พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานตามโครงการพัฒนาศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2021-06-14 21:27:21
พช.บันนังสตา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2021-06-14 20:56:20
พช.บันนังสตา ร่วมประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2021-06-14 20:29:14
พช.เบตง พบปะผู้นำเตรียมจัดเวทีแผนชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง 2021-06-14 19:59:43
พช.รามัน ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 2/2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน 2021-06-14 19:36:38
พช.รามัน มอบของขวัญแสดงความยินดีกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน 2021-06-14 19:22:23
พช.รามัน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดแปลงครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน 2021-06-14 17:32:24
พช.กรงปินัง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปีนัง 2021-06-14 14:26:42