ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดินเสมอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธารโต 2020-10-20 22:32:47
ทบทวนการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านตาพะเยา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธารโต 2020-10-20 21:49:03
พช.บันนังสตา ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2020-10-20 21:14:53
พช.บันนังสตา สนับสนุนการรับสมัครกลุ่มอาชีพ otop สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2020-10-20 21:04:43
พช.บันนังสตา ร่วมติดตามศูนย์เรียนรู้สวนเกษตรสันติสุข สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2020-10-20 20:49:55
พช.กรงปินัง จัดประชุมเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอกรงปินัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปีนัง 2020-10-20 20:02:28
พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2020-10-20 16:31:55
กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธารโต 2020-10-19 22:53:16
บูรณาการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอธารโต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธารโต 2020-10-19 22:18:08
พช.รามัน จัดรายการวิทยุ “ที่นี่ สวท.” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน 2020-10-19 17:16:25