พช.ค้อวัง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค้อวัง 2022-01-25 20:26:18
? พช.ทรายมูล ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลง “โครงการที่ว่างสร้างอาหาร”เฟส 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายมูล 2022-01-25 16:34:08
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2565 ประจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเลิงนกทา 2022-01-25 15:03:33
โครงการ อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเลิงนกทา 2022-01-25 14:33:36
พช.ค้อวัง ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยโสธร ประจำปี 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค้อวัง 2022-01-25 14:22:32
สพอ.กุดชุม...นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุม 2022-01-25 10:08:19
?‍?‍?พช.ป่าติ้ว ติดตามงานขุดปรับพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล หมู่6 ตำบลกระจาย อำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าติ้ว 2022-01-24 14:02:15
?‍?‍?พช.ป่าติ้ว ติดตามงานขุดปรับพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล หมู่7 ตำบลเชียงเพ็ง อำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าติ้ว 2022-01-24 13:43:25
พช.มหาชนะชัย จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาชนะชัย 2022-01-24 13:28:47
พช.มหาชนะชัย ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาชนะชัย 2022-01-24 13:26:23