สพอ. ดงหลวงติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ “โคก หนอง นา พช.” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2021-12-01 15:51:19
? นอภ.หว้านใหญ่ พร้อมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหว้านใหญ่ ร่วมกิจกรรมพิธีว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 2021-11-27 09:27:50
สพอ.เมืองมุกดาหาร ต้อนรับคณะติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร 2021-11-24 16:37:01
อำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร 2021-11-24 16:21:18
สพอ.ดงหลวง ร่วมตรวจติดตาม “โคก หนอง นา โมเดล” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2021-11-23 16:27:42
อำเภอดอนตาล ร่วมประชุมทางไกลผ่าน Video conference ตามโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล 2021-11-23 11:56:07
อำเภอดอนตาล รับฟัง มอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล 2021-11-23 11:04:56
พช.มุกดาหารลงพื้นที่ขับเคลี่อน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล 2021-11-23 10:53:26
สพอ.ดงหลวง หยั่งน้ำเกี่ยวข้าวเอามื้อสามัคคีแปลงโคกหนองนาโมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2021-11-22 20:47:23
สพอ.ดงหลวง มอบปัจจัยการผลิต โคก หนอง นา พช. ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2021-11-22 19:26:54
??ศจพ.อ อำเภอหว้านใหญ่ : ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 2021-11-19 21:17:06
พช.คำชะอี ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี 2021-11-19 19:45:25
สพอ. ดงหลวง ติดตามและวางแผนการปรับพื้นที่แปลง “โคก หนอง นา พช” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2021-11-19 16:56:36
สพอ.ดงหลวง มอบปัจจัยการผลิต โคก หนอง นา พช. ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2021-11-19 16:50:28
สพอ. ดงหลวง ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2021-11-19 16:39:36
@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีอำเภอนิคมคำสร้อย ประจำปี 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย 2021-11-18 15:32:46
พช.คำชะอี ร่วมหน่วยบริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี 2021-11-17 22:08:14
สพอ. ดงหลวง ดำเนินกิจกรรม "เกี่ยวข้าวเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พช" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2021-11-17 15:32:13
สพอ. ดงหลวง ติดตามและวางแผนการปรับพื้นที่แปลง "โคก หนอง นา พช" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2021-11-16 16:23:19
สพอ.ดงหลวง มอบปัจจัยการผลิต โคก หนอง นา พช. ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) จุดที่ 3 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2021-11-15 18:07:06