อำเภอเมืองมุกดาหาร ดำเนินกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “อยู่เย็น เป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร 2021-06-14 16:26:03
พช.ดงหลวง เร่งมือขับเคลื่อนโคก หนอง นา โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2021-06-12 11:37:11
พช.มุกดาหาร : ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี 2021-06-11 17:43:06
พช.ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลน้ำเที่ยง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี 2021-06-09 15:59:17
พช.ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทตำบลหนองเอี่ยน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี 2021-06-09 15:57:20
พอ.ดงหลวง ร่วมประชุม ติดตามการดำเนินงาน อปท. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2021-06-08 17:55:15
พช.คำชะอี ร่วมการติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี 2021-06-08 14:00:51
พช.คำชะอี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี 2021-06-03 14:46:56
พช.คำชะอี ร่วมประชุมขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลคำบก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี 2021-06-02 19:13:56
พช.คำชะอี ลงพื้นที่สำรวจแปลงก่อนดำเนินการขุด และติดตามอำนวยความสะดวกในการขุดหนอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี 2021-06-01 18:26:02