พช. ดงหลวง ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีระดับหมู่บ้าน ตำบลหนองบัว วันที่ 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2022-07-06 11:45:29
จิตอาสาพัฒนาฯ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล 2022-07-05 15:53:30
?️อำเภอดอนตาล?️ มินิมาราธอนดอนตาล น่าอยู่ 2022 วิ่งชมวิว Chill Chill ริมโขง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล 2022-07-05 15:49:50
?? หว้านใหญ่ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 2022-07-05 15:34:45
พช.ดงหลวง นำเสนอการดำเนินงานตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2022-07-05 15:28:28
? ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง : พช.ลุย สร้างความรู้ความเข้าใจ การบริหารจั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 2022-07-05 14:56:01
อำเภอเมืองมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร 2022-07-05 11:09:10
? พช.หว้าน เพิ่มศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนชุมชน ตามหลักธ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 2022-07-04 19:46:11
“ผู้ตรวจฯ จิรศักดิ์ สีหามาตย์” ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย 2022-07-04 16:27:09
?️อำเภอดอนตาล?️ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล 2022-07-01 14:49:17