@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจ ติ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย 2022-11-25 15:24:12
พช.ดงหลวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2022-11-25 10:48:02
พช.ดงหลวง ตรวจสอบอาคาร จากการปรับปรุงเพื่อการใช้ประโยชน์ตามภารกิจของ กรมการพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2022-11-24 18:02:54
?️อำเภอดอนตาล?️ ร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล 2022-11-24 15:45:37
?️อำเภอดอนตาล?️ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติดอำเภอดอนตาล คร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล 2022-11-24 15:29:14
@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ศจพ.อ.นิคมคำสร้อย บูรณาการแก้จนฯ มิติความเป็นอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย 2022-11-24 14:07:15
พช.คำชะอี ร่วมกิจกรรม "เข้าวัดทำบุญ ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม คำชะอี" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี 2022-11-24 11:16:28
?️อำเภอดอนตาล?️ ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อผ้าไทยแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล 2022-11-24 11:03:41
พช.คำชะอี ร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...เคลื่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี 2022-11-24 11:01:24
?️อำเภอดอนตาล?️ เครือข่ายโคก หนอง นา โมเดล รวมน้ำใจปันใจสู่ภัยน้ำท่วม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล 2022-11-24 10:47:43