สพอ.ดงหลวง จัดอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2021-09-25 17:22:33
สพอ.เมืองมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร 2021-09-24 16:07:09
การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผ่านระบบห้องประชุมอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร 2021-09-24 15:20:02
การติดตามนิเทศการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร 2021-09-24 15:16:33
ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองมุกดาหาร ประจำเดือนกันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร 2021-09-24 11:38:39
สพอ.เมืองมุกดาหาร ร่วมจัดอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมระบบเศรษฐกิจพอเพีย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร 2021-09-24 11:04:39
?ปปส.ภาค 4 ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.หว้านใหญ่ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 2021-09-22 20:45:18
พช.คำชะอี รับการตรวจสังเกตการณ์การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี 2021-09-17 18:33:31
​?? พช.หว้านใหญ่ ขับเคลื่อนงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 2021-09-17 09:51:13
✍ผู้ตรวจราชการ พช.ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนภารกิจ งานนโยบายสำคัญในพื้นที่จ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 2021-09-15 08:54:41