ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อช. ครั้งที่ 2/2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน 2021-04-07 14:58:49
????พระบรมธาตุนาดูนคู่บ้าน @ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ? ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน 2021-04-05 17:00:58
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล"(งบยุทธศาสตร์) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ 2021-03-23 11:08:23
ฝึกอบรมผู้ประกอบการสินค้าและผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ 2021-03-23 11:04:48
งานสัมมนาเพื่อสำรวจสถานการณ์ด้านคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชน และวา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ 2021-03-23 11:00:40
ฝึกอบรมสัมมาชีพการทำข้าวต้มมัด ขนมยัดไส้ ข้าวต้มผัด เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ 2021-03-23 10:51:55
ฝึกอบรมสัมมาชีพการทำขนมดอกจอก เพื่อเพื่มรายได้ครัวเรือนและในชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ 2021-03-23 10:45:14
ฝึกอบรมสัมมาชีพให้กับชุมชน ซึ่งมีผุ้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ 2021-03-23 10:41:22
ประชุมหารือร่วมกับครัวเรือนต้นแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" งบยุทธศาสตร์ ปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ 2021-03-23 10:36:06
ลงพื้นที่รับสมัครสมาชิกกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ 2021-03-23 10:32:57
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือกลงพื้นที่ตรวจสอบแปลง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือก 2021-03-22 13:57:03
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือกลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการโคก หนอง นา พช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือก 2021-03-22 13:54:32
? ชื่นชม ถิ่นคนดี... @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม 2021-03-17 15:52:30
?ชื่นชม ถิ่นคนดี... #ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม 2021-03-17 15:49:00
ตรวจ โคก หนอง นา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือก 2021-03-17 12:31:12
1 หมู่บ้าน ดูแลทั้งตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือก 2021-03-17 12:29:54
ลงพื้นที่แปลงครัวเรือนที่จะดำเนินการเพื่อกำหนดจุด​ โรยปูนขาวรอบบริเวณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ 2021-03-16 16:37:02
การตรวจการดำเนินงานของผู้รับจ้างงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน​ ตามแบบมาตรฐาน​ โคก​ หนอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ 2021-03-14 00:35:46
นางปิยะพร สุทธิทาที นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่แปลงครัวเรือนเพื่อติดต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ 2021-03-14 00:26:49
ติดตามความก้าวหน้างานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานโคก หนอง นา โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ 2021-03-14 00:22:56