ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อช. ครั้งที่ 2/2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน 2021-04-07 14:58:49
????พระบรมธาตุนาดูนคู่บ้าน @ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ? ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน 2021-04-05 17:00:58
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล"(งบยุทธศาสตร์) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ 2021-03-23 11:08:23
ฝึกอบรมผู้ประกอบการสินค้าและผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ 2021-03-23 11:04:48
งานสัมมนาเพื่อสำรวจสถานการณ์ด้านคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชน และวา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ 2021-03-23 11:00:40
ฝึกอบรมสัมมาชีพการทำข้าวต้มมัด ขนมยัดไส้ ข้าวต้มผัด เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ 2021-03-23 10:51:55
ฝึกอบรมสัมมาชีพการทำขนมดอกจอก เพื่อเพื่มรายได้ครัวเรือนและในชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ 2021-03-23 10:45:14
ฝึกอบรมสัมมาชีพให้กับชุมชน ซึ่งมีผุ้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ 2021-03-23 10:41:22
ประชุมหารือร่วมกับครัวเรือนต้นแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" งบยุทธศาสตร์ ปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ 2021-03-23 10:36:06
ลงพื้นที่รับสมัครสมาชิกกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ 2021-03-23 10:32:57