ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตร ปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม 2022-09-28 14:52:03
การดำเนินการคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 2022-09-28 12:14:17
?ชื่นชม ถิ่นคนดี...สพอ.ชื่นชม ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม 2022-09-28 11:34:52
การประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม 2022-09-26 17:58:26
โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติธรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม 2022-09-26 17:29:32
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม 2022-09-22 09:08:33
การประชุมประชาคมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม 2022-09-22 09:02:05
การประชุมประชาคมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม 2022-09-20 17:00:59
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางสีสุราช 2022-09-20 16:58:52
การอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม 2022-09-19 17:25:44