เข้าร่วมอวยพรนายสมปราชญ์ ปราบสงคราม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต 2021-12-29 15:51:10
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอถลา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลาง 2021-12-28 08:30:21
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลรัษฎา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต 2021-12-27 21:58:23
เข้าร่วมอวยพรนางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต และผู้อำนวยการกลุ่มงานต่าง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต 2021-12-27 21:41:16
เข้าร่วมอวยพรนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต 2021-12-27 21:36:20
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเข้มแข็ง ยั่งยืนรูปแบบธุรกิจเพื่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะทู้ 2021-12-27 19:24:27
ประชุมคณะคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต 2021-12-24 16:09:07
เยี่ยมบูธ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในงานโอทอปไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต 2021-12-24 16:07:32
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลาง 2021-12-24 08:30:28
ติดตามและสนับสนุนการประชุมคณะกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านลิพอนใต้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลาง 2021-12-23 13:30:05