พช.เมืองแพร่ ร่วมรับฟังการประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2022-09-29 14:46:05
“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ของกรมการพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2022-09-29 14:42:51
? พช.หนองม่วงไข่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมหิดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ 2022-09-23 23:14:20
พช.เมืองแพร่ ร่วมประชุมการช่วยเหลือประชาชนเหตุเกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลเหมืองหม้อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2022-09-23 22:50:23
?พช.หนองม่วงไข่ จัดเวทีคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช ) ตำบลน้ำรัด ตำหนัก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ 2022-09-22 16:22:51
พช.เมืองแพร่ ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และ กลุ่ม/องค์กรชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2022-09-22 15:11:50
พช.เมืองแพร่ จัดเวทีคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช ) ตำบลป่าแดง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2022-09-22 15:00:14
“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ของกรมการพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2022-09-22 13:27:40
พช.เมืองแพร่ จัดเวทีคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช ) ตำบลป่าแมต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2022-09-21 16:18:01
พช.เมืองแพร่ ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ครั้งที่ 4/2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2022-09-21 16:14:01