ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามงบยุทธศาสตร์จังหวัดเเพร่ เเละงบยุทธศาสตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น 2021-01-22 16:05:21
วางหรีดเคารพศพเเม่ใหญ่ซ้อย ภูเขา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น 2021-01-22 15:50:59
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2021-01-22 13:55:46
โครงการ สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าป๋วย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังชิ้น 2021-01-21 17:31:02
โครงการ สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหาดรั่ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังชิ้น 2021-01-21 17:29:50
ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่แบบ "โ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2021-01-21 15:39:08
ขับเคลื่อนกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน (ระยะที่ 2) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2021-01-21 14:15:22
การประชุมเพื่อพิจารณาขออนุญาตจัดกิจกรรรมในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2021-01-21 10:01:57
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ และงบยุทธศาสตร์กรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2021-01-21 10:01:02
ขอเเสดงความยินดีกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลร่องกาศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น 2021-01-20 15:15:44