พช.เมืองแพร่ ร่วมติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทุ่งกวาว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2023-02-06 17:07:45
?พช.วังชิ้น ประชาสัมพันธ์การสมัครและรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังชิ้น 2023-02-06 14:33:19
?พช.วังชิ้น ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังชิ้น 2023-02-06 14:31:41
?พช.วังชิ้น จัดกิจกรรมตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังชิ้น 2023-02-06 14:30:13
ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง 2023-02-06 12:07:36
พช.เมืองแพร่ ร่วมงานประเพณีนมัสการพระธาตุหม้อคว่ำ ประจำปี 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2023-02-05 18:00:01
พช.เมืองแพร่ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทางน้ำของตำบลแม่ยม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2023-02-04 12:23:34
พช.เมืองแพร่ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2023-02-03 22:06:10
พช.เมืองแพร่ ร่วมต้อนรับผู้ว่าฯแพร่ เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และสถานที่ท่องเที่ยวในพื้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2023-02-03 21:42:45
พช.เมืองแพร่ ร่วมต้อนรับผู้ว่าฯแพร่ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเยี่ยมชมตลาดนั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2023-02-03 21:13:54