พช.เมืองแพร่ ร่วมกิจกรรมตามโครงการ​ ผู้ว่าฯ​ แพร่​ พาเข้าวัด​ ประชารัฐร่วมใจ​ ใฝ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2022-05-15 18:43:08
พช.เมืองแพร่ ดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2022-05-12 21:00:49
พช.เมืองแพร่ ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2022-05-12 20:59:01
?ศจพ.อ.หนองม่วงไข่ และเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ ร่วมรับมอบไข่ไก่ จากตัวแทนบริษัท เบท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ 2022-05-12 18:57:35
?ศจพ.อ.หนองม่วงไข่ พร้อมเครือข่ายขจัดความยากจนช่วยเหลือคนยากไร้ ตำบลน้ำรัด ดำเนิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ 2022-05-12 18:54:10
?พช.หนองม่วงไข่ รับสมัคร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอหนองม่วงไข่ เพื่อเข้าร่ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ 2022-05-12 18:51:31
?พช.หนองม่วงไข่ ประชุมแนวทางการดำเนินง่นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ 2022-05-12 18:47:40
?พช.หนองม่วงไข่ ร่วมประชุมศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการรักษาความม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ 2022-05-12 18:08:06
?พช.หนองม่วงไข่ ร่วมประชุมคณะกรมการอำเภอและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอหนองม่วงไข่? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ 2022-05-12 18:05:58
พช.เมืองแพร่ สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2022-05-12 17:26:37