พช.น้ำหนาว ร่วมการประชุมโครงการพัฒนากองทุนหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ปีปัญชี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2021-12-08 17:00:57
?"พช.น้ำหนาว ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2021-12-08 16:49:06
?พช.เมืองเพชรบูรณ์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2021-12-08 10:10:41
พช.วังโป่ง รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (CLM ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง 2021-12-08 09:03:41
?"พช.น้ำหนาว ร่วมการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง"⚡ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2021-12-07 17:34:24
" พช.น้ำหนาว ปัจฉิมนิเทศนักพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบ (นพต.)" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2021-12-07 17:18:01
การปัจฉิมนิเทศนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี 2021-12-07 16:37:59
?พช.เมืองเพชรบูรณ์ปัจฉิมนิเทศนักพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบ (นพต.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2021-12-07 16:30:57
สร้างพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอวิเชียรบุรี จังห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี 2021-12-07 14:19:56
7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. การปัจฉิมนิเทศนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) แบบ ONLI สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง 2021-12-07 13:34:03
?พช.เมืองเพชรบูรณ์ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2021-12-07 09:28:57
5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ พช. วังโป่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง 2021-12-07 08:22:36
3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. พช.วังโป่ง ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานขุดปรับพื้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง 2021-12-07 08:18:20
3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. พช. วังโป่ง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง 2021-12-07 08:14:51
?พช.เมืองเพชรบูรณ์เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2021-12-03 20:07:14
“พช.น้ำหนาว จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการงาน โคก หนอง นา โ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2021-12-03 16:59:07
ถอดบทเรียนองค์ความรู้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี 2021-12-03 16:32:34
กิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน 2021-12-03 12:14:02
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง โดยนางกฤษณา อธิบดี พัฒนาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง 2021-12-03 08:50:39
“พช.น้ำหนาว ร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอน้ำหนาว” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2021-12-02 17:26:59