ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอน้ำหนาว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2021-07-30 18:00:20
@พช.บึงสามพัน : เดินหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน 2021-07-30 14:52:57
@พช.บึงสามพัน : เดินหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน 2021-07-30 14:51:42
@พช.บึงสามพัน : เดินหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน 2021-07-30 14:50:18
@พช.บึงสามพัน : จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน 2021-07-30 14:42:40
"พช.หล่มสัก ลงพื้นที่ตำเนินการตรวจสอบและติดตามการขุดแปลงตำบลน้ำเฮี้ย" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก 2021-07-30 13:41:05
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านวังกว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2021-07-29 16:44:26
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2021-07-29 15:49:50
“พช.หล่มสัก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก 2021-07-29 13:38:03
"พช.หล่มสัก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดแปลง " โคก หนอง นา โมเดล" ณ แปลงตำบลฝา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก 2021-07-29 13:30:16