สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโคกสะอาด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ 2023-02-09 10:14:19
สพอ.วังโป่ง : ร่วมให้ต้อนรับนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวิชญ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง 2023-02-08 11:20:05
? พช.เมืองเพชรบูรณ์ประชุมจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด ระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2023-02-07 21:35:42
สพอ.วังโป่ง : ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอวังโป่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง 2023-02-07 18:35:17
สพอ.วังโป่ง : พช.วังโป่งพร้อมด้วยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอวังโป่ง ร่วมกั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง 2023-02-07 18:31:44
สพอ.วังโป่ง : ประชุมองค์กรสตรีอำเภอวังโป่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง 2023-02-07 18:28:16
สพอ.วังโป่ง : ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของแปลงและเยี่ยมให้กำลังใจแปลงครัวเรือน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง 2023-02-07 18:24:29
สพอ.วังโป่ง : ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อ.วังโป่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง 2023-02-07 18:19:59
สำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพประจำเดือนกุมภาพัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ 2023-02-07 12:42:35
สพอ. หล่มเก่า ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ใน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า 2023-02-07 12:04:04