พช.น้ำหนาว ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2021-10-26 16:32:48
"จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชนชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2021-10-26 16:29:06
“พช.หล่มสัก ร่วมกิจกรรมเอามื้อเกี่ยวข้าวอินทรีย์" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก 2021-10-26 16:03:25
?? #รับการติดตามและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอวิเชียรบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี 2021-10-26 15:55:08
?? #การอบรม "การใช้แผนที่ เครื่องมือภูมิสารสนเทศ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี 2021-10-26 15:12:36
?พช.เมืองเพชรบูรณ์ : พิธีจารอักขระแผ่นโลหะมงคล สำหรับพิธีหล่อพระพุทธรูปและเหรียญ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2021-10-26 14:52:59
“พช.หล่มสัก จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การใช้แผนที่ /เครื่องมือภูมิสารสนเทศ เพื่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก 2021-10-26 13:03:57
“พช.หล่มสัก ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2564” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก 2021-10-26 13:00:14
พช.เมืองเพชรบูรณ์ : การประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2021-10-26 11:22:14
“พช.น้ำหนาว ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2021-10-26 09:17:44