พช. เขาพนม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม 2022-11-28 17:04:27
โคก หนอง นา บ้านสวนนาตาชา ขอเชิญทุกท่านมาศึกษาดูงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม 2022-11-24 19:16:17
พช.เขาพนม เตรียมพร้อมขุดโคก หนอง นา ปี 66 ส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม 2022-11-24 14:20:49
พช.เขาพนม ร่วมต้อนรับ รอง ผว.กระบี่ ในงานรับมอบเครื่องจักรกลเพิ่มผลผลิตการเกษตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม 2022-11-23 14:38:44
พช.เขาพนม เคลื่อนปฏิบัติการปลูกผัก – ถังขยะลดโลกร้อน ผ่านเครือข่ายผู้นำ อช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม 2022-11-22 15:55:09
พช.เขาพนม ติดตามงาน OTOP น้ำพริกแม่หญิง ไปไกลถึงต่างแดน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม 2022-11-16 16:27:51
สตรีเขาพนม ประชุมสรุปยืนยันหนี้ / มาตรการยกเลิกสัญญาฯ / การบริหารงบฯ / กิจกรรมหา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม 2022-11-15 15:32:38
พช.เขาพนม ร่วมเวทีถอดบทเรียน อ.นำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประชาชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม 2022-11-14 13:23:14
ผู้ตรวจฯ เยี่ยมชม โคก หนอง นา พี่ฉุย แหล่งเรียนรู้การทำปุ๋ยสูตรรัก X2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม 2022-11-04 15:16:41
ผู้ตรวจฯ เยี่ยมชมผลลัพธ์เชิงประจักษ์ โคก หนอง นา พี่กล้วย มั่นใจปีหน้าตอบโจทย์ก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม 2022-11-04 09:29:06