"พช.อ่าวลึก" ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-01-17 17:06:00
"พช.อ่าวลึก" ดำเนินกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเหนือคลอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-01-17 16:50:57
"พช.อ่าวลึก" พัฒนาการอำเภออ่าวลึก มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) สรุปบทเร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-01-17 15:33:12
"พช.อ่าวลึก" พัฒนาการอำเภออ่าวลึก ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-01-17 15:31:41
"พช.อ่าวลึก" นพต.อ่าวลึกร่วมเรียนรู้การประเมินความสุขมวลรวม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-01-17 15:30:33
"พช.อ่าวลึก" พัฒนากรตำบลเขาใหญ่ร่วมประชุมประจำเดือน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-01-17 15:28:39
"พช.อ่าวลึก" นส.ปิ่นปินัทธ์ รักสกุล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-01-17 15:26:32
"พช.อ่าวลึก" นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ปรับพื้นที่เตรียมดำเนินการตามแผนปฏิบัติ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-01-17 15:24:40
"พช.อ่าวลึก" นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสอนแนะการติดตั้ง Application หมอชนะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-01-17 15:22:15
"พช.อ่าวลึก" นายประทิ่น เขียวผุด พัฒนาการอำเภออ่าวลึกพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-01-17 15:20:10