พช.เขาพนม ประชุมตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกหาร หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม 2022-06-30 16:01:32
รอง ผวจ.กระบี่ ติดตาม-สนับสนุน ปฏิบัติการ Krabi Steady “แก้จนคนกระบี่” อ.เขาพนม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม 2022-06-29 15:17:04
ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจครัวเรือนเปราะบาง ตามปฏิบัติการ "KRAB สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำทับ 2022-06-22 15:35:41
"รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่​ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำทับ 2022-06-22 15:28:14
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.เขาพนม ค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม 2022-06-22 09:06:30
นายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอลำทับ เป็นประธานในการประชุมทีมปฏิบัติการฯ เพื่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำทับ 2022-06-16 16:30:28
KRABI STEADY กิจกรรมส่งเสริมการทำเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยกันปลูกผัก ต้นทุเรียน ต้นฟ้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำทับ 2022-06-15 20:44:10
พช.เมืองกระบี่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่ 2022-06-15 15:24:27
พช.เมืองกระบี่ ประสานความร่วมมือเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่ 2022-06-15 15:17:25
อ.เมืองกระบี่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่ 2022-06-15 15:13:21