ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า “โคก หนอง นา พช. จังหว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2021-05-03 15:11:14
กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลง "โคก หนอง นา" ม.5 ต.หนองปลาไหล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2021-05-03 15:00:50
ลงสำรวจวัดพื้นที่โคกหนองนา ณ หมู่ 6 บางแก้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม 2021-04-29 10:46:58
ขับเคลื่อน"โคกหนองนาโมเดล" ณ บ้านหมอชอน แห่งแรก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม 2021-04-29 10:32:41
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ "โคกหนองนาโม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม 2021-04-27 09:23:07
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลมประชุมชี้แจ้งแบบแปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ " สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม 2021-04-20 11:00:56
ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม 2021-04-05 15:32:40
ชุดประเมินภัยแล้ง​ 64​ จากกรมทหารช่างที่​ 1​ รักษา​พระองค์​ จ.ราชบุรี​ ตรวจติดตา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2021-04-03 14:57:07
พัฒนาการจังหวัด ติดตามการดำเนินงานโครงการ โคก หนอง นา อ.เขาย้อย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2021-03-25 14:52:40
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม 2021-03-25 09:10:01
นางสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านเเหลม ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมน้อมนำเเนวพระราชดำริ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม 2021-03-23 13:53:20
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงนามการจัดทำตัวชี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม 2021-03-16 10:50:14
กิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล (8 มีนาคม 2564) ภายใต้แนวคิด “สตรีแต่งผ้าไทย”น้อมใจสื สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม 2021-03-15 09:58:59
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สัมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2021-03-12 14:48:11
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2021-03-11 14:42:37
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2021-03-10 14:34:14
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรีประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี 2021-03-09 13:56:34
โครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกอาชีพสตรี บ้านอู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพลเหนือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2021-02-26 11:48:15
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต.หนองปลาไหล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2021-02-26 11:40:02
ผ้าไทยใส่ให้สนุก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2021-02-18 12:08:00