เชิญชวนร่วมการประกวดการออกแบบ ตัดเย็บชุดผ้าไทย ในคอนเซ็ปต์ "ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี 2020-11-17 13:31:40
เปิดรับสมัครยุวสตรีดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี 2020-11-10 09:18:42
ติดตามการดำเนินงานของผู้นำ อช. ต.เขาย้อย และแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลคนพิการด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2020-11-07 10:38:03
สพอ.เขาย้อย เข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2020-11-05 10:35:41
มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ อำเภอเขาย้อย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2020-11-04 10:29:54
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี มอบทุนอุปการะเด็กก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี 2020-11-03 11:25:01
สพอ.เขาย้อย ประชุมสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองเข้ หมู่ที่ 5 ต.หนองปรง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2020-11-01 10:27:18
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี 2020-10-27 11:20:59
ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเขาย้อย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดำเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2020-10-23 10:24:00
ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอเขาย้อย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2020-10-21 10:18:22