สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรีประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี 2021-03-09 13:56:34
ผ้าไทยใส่ให้สนุก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2021-02-18 12:08:00
จังหวัดติดตามการดำเนินงานของอำเภอเขาย้อย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2021-01-22 16:01:48
สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2021-01-22 15:44:07
เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2021-01-08 14:26:05
การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2020-12-09 15:26:16
ปฐมนิเทศและมอบหมายภารกิจให้กับลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2020-12-04 12:23:47
สพอ.เขาย้อย ร่วมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ วัดไตรโลก อ.เมือง จ.เพชรบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2020-11-26 14:19:35
สพอ.เขาย้อย ลงพื้นที่โคก หนอง นา ต.ห้วยท่าช้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2020-11-24 16:15:31
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี 2020-11-24 14:12:49