เชิญชวนประกวดภาพถ่าย ตามปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างตวามมั่นคงทา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี 2020-06-23 22:07:55
การประกวดโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พื้นที่อำเภอเขาย้อย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2020-06-09 10:04:50
โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี 2020-06-03 15:53:33
ตรวจเยี่ยมครัวเรือนตัวอย่าง "โคก หนอง นา โมเดล" อำเภอเมืองเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี 2020-05-28 15:12:12
สพอ.เขาย้อย ดำเนินงานโครงการ Moblie Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ครั้งที่ 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2020-05-22 10:01:24
สพอ.เขาย้อย ดำเนินงานโครงการ Moblie Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ครั้งที่ 1 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2020-05-19 09:58:22
สพอ.เขาย้อย ดำเนินโครงการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2020-05-16 09:47:58
สพอ.เขาย้อย ประชุมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2020-05-15 09:53:19
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม 2020-05-04 16:22:04
เขาย้อยมีรัก ปลูกผักแจกเพื่อน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2020-05-01 10:41:36