ขอรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชน ชาวอำเภอบ้านแหลม ร่วมกันสวมใส่เสื้อผ้าไทย จากสพอ.บ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม 2021-09-21 16:32:28
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามการดำเนินการจ้างตามโครงการพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม 2021-09-02 12:40:03
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามการดำเนินการจ้างตามโครงการพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม 2021-09-02 12:39:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามการดำเนินการจ้างตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม 2021-09-02 09:37:31
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามการดำเนินการจ้างตามโครงการพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม 2021-09-02 09:36:26
ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด -19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน 2021-08-26 09:48:19
สพอ.เมืองเพชรบุรี รับมอบอุปกรณ์กีฬาส่งเสริมกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี 2021-08-25 10:00:24
เอกสารประกอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้ COVID-19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี 2021-08-24 16:15:51
กิจกรรม Kick off รวมใจแบบ Online ประกาศให้โลกรู้ มาร่วมสร้างหน้าประวัติศาสตร์นำร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านลาด 2021-08-19 11:45:52
ผ้าไทย ใส่ให้สนุก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม 2021-08-18 14:52:19