สพอ.นครไทย ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครไทย 2021-11-29 16:39:11
สพอ.นครไทย ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครไทย 2021-11-26 16:35:07
สัมมาชีพชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติตระการ 2021-11-26 11:44:02
สพอ.พรหมพิรามร่วมกิจกรรม Kickoff โครงการจิตอาสาพัฒนา “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITS สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม 2021-11-25 13:15:26
กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพิษณุโลก ประจำเด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ 2021-11-25 11:12:43
สพอ.นครไทย เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ Kickoff โครงการจิตอาสาพัฒนา "พิษณุโลกเม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครไทย 2021-11-24 17:50:55
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง 2021-11-24 16:28:22
สพอ.พรหมพิรามเชิญชวนทุกท่านสวมใส่ผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม 2021-11-24 16:14:00
ทำสัญญาเงินกู้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง 2021-11-24 15:30:26
กิจกรรม kickoff โครงการจิตอาสาพัฒนา "พิษณุโลกเมืองสะอาด" (PHITSANULOK CLEAN & สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง 2021-11-24 15:26:35
สพอ.พรหมพิรามร่วมรับฟังแนวทางการเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม 2021-11-24 09:13:29
รับฟังการมอบนโยบายการปฎิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง 2021-11-23 17:02:05
สพอ.เนินมะปราง ร่วมรับฟังการประชุมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง 2021-11-23 16:58:13
" พช.บางระกำ ร่วมรับฟังทีวี พช. " สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ 2021-11-23 10:23:32
พช.พรหมพิรามร่วมรับฟังแนวทางการเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม 2021-11-22 19:55:21
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ ขอเชิญชวน ประชาชนทุกครัวเรือน ปลูกผักสวนครัวเพื่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ 2021-11-22 10:26:44
" อำเภอบางระกำ พร้อมรับนโยบายขจัดความยากจน " สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ 2021-11-22 10:24:21
สพอ.พรหมพิรามรับชมถ่ายทอดสดการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม 2021-11-22 09:53:10
คจพ.อ.นครไทย ร่วมรับชมถ่ายทอดสดการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดคว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครไทย 2021-11-19 16:23:29
สพอ.พรหมพิรามร่วมรณรงค์และเชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม 2021-11-19 12:37:38