อำเภอเมืองพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งตลาดประชารัฐ หน้าวัดใหญ่ อำเภอเมืองพิษ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-08-15 16:59:17
สพอ.เมืองพิษณุโลก ร่วมโครงการ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-08-15 16:56:27
สพอ.เมืองพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงเพื่อแม่ ในงาน "สืบสานงานศิลป์ OT สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-08-14 16:52:35
วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 19:00 น. ณ เวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นาย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-08-13 16:50:05
งานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแควประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-08-13 16:39:15
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ 2022-08-12 21:36:43
กิจกรรม นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ 2022-08-12 21:34:38
กิจกรรม นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ 2022-08-12 21:31:52
กิจกรรมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกคร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ 2022-08-12 21:28:53
สพอ.เมืองพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม"สตรีพิษณุโลกรวมพลังต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ" แ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-08-12 16:35:13
สพอ.เมืองพิษณุโลก รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-08-12 16:19:39
สพอ.เมืองพิษณุโลก ดำเนินโครงการ ๑๓๐ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้...ด้วยใจอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-08-11 16:30:47
สพอ.เมืองพิษณุโลก ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และถวายผ้าป่า "เนื่องในวันกำนัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-08-10 16:29:00
สพอ.เมืองพิษณุโลก ร่วมอบรม หลักสูตร : นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-08-09 16:24:40
สพอ.เมืองพิษณุโลก ดำเนินกิจกรรมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-08-05 16:24:02
สพอ.เมืองพิษณุโลก ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ครั้งที่ 7/2565 ประ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-08-04 19:22:09
อำเภอเมืองพิษณุโลก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน สิงห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-08-04 09:20:38
อำเภอเมืองพิษณุโลก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ประ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-08-02 09:17:45
•พิษณุโลกเมือง ๓ ธรรม ๔ แยกเศรษฐกิจ• อำเภอเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรม “บ้านนี้มีร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-07-28 15:17:14
สพอ.เมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน อำเภอเมืองพิษณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-07-28 15:14:16