สพอ.เมืองพิษณุโลก และผู้นำท้องถิ่นตำบลพลายชุมพล ร่วมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-01-26 17:04:10
สพอ.เมืองพิษณุโลก สนับสนุนติดตามกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเมืองพิษณุโลก ในโซน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-01-25 12:00:01
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ 2022-01-25 11:07:16
สพอ.เมืองพิษณุโลก ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-01-24 16:58:40
สพอ.เมืองพิษณุโลก และผู้นำท้องถิ่นตำบลไผ่ขอดอน ร่วมจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-01-24 16:54:38
สพอ.เมืองพิษณุโลก และผู้นำท้องถิ่นตำบลอรัญญิก ร่วมจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-01-21 16:49:53
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติตระการ 2022-01-21 14:46:16
สพอ.พรหมพิรามประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพรหมพิราม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม 2022-01-20 11:16:47
สพอ.พรหมพิรามส่งมอบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม 2022-01-20 11:14:38
สพอ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านขับเคลื่อนงานกองทุนชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-01-19 11:37:31