สพอ.นครไทย เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครไทย 2022-07-04 16:49:42
โคก หนอง นา แปลง CLM 15 ไร่ จัดกิจกรรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม 2022-07-01 15:19:21
อำเภอบางกระทุ่ม จัดประชุมการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจน ครั้งที่ 5/2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม 2022-07-01 15:11:43
พช.บางกระทุ่ม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม 2022-07-01 14:58:55
พช.บางกระทุ่ม ร่วมสาธิตการฝึกอาชีพ "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม 2022-07-01 14:51:32
ประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติตระการ 2022-06-30 18:57:46
สพอ.นครไทย จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอนครไทย ครั้งที่ 3/2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครไทย 2022-06-29 15:04:43
สพอ.นครไทย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครไทย 2022-06-29 09:24:10
การคัดสรรกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติตระการ 2022-06-28 19:01:22
อำเภอเมืองพิษณุโลก สร้างสุข บำบัดทุกข์ สัญจร ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก 2022-06-28 17:42:17