พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี "โคก หนอง นา พ่อบุญมี แม่อุบล โดยพร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2022-09-23 16:56:58
พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการจัดเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้นำอาสาพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2022-09-23 15:52:22
☀️?พช.ดงเจริญ จ.พิจิตร?☀️ ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี "โคก หนอง นา พ่อบุญมี แม่อุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงเจริญ 2022-09-23 15:42:20
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ อำเภอสามง่าม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2022-09-23 11:50:21
ประชุม อช. และประชาคม อช. เพื่อคัดเลือก ผู้นำ อช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2569 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก 2022-09-23 10:56:27
การประชุม อช. และประชาคม อช. เพื่อคัดเลือก ผู้นำ อช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก 2022-09-23 10:55:13
งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก 2022-09-23 10:17:22
ปรับปรุง/ซ่อมเเซม และสร้างที่อยู่อาศัย แก่ครัวเรือนยากจน อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก 2022-09-23 10:05:35
พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการสำรวจพื้นที่แปลงที่จะดำเนินการขุดโคก หนอง นา โครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2022-09-22 17:07:18
พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการจัดเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้นำอาสาพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2022-09-22 16:40:21
สพอ.วชิรบารมี ร่วมมอบเงินสมทบทุนสร้างที่อยู่อาศัยครัวเรือนยากจนฯ มิติด้านความเป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวชิรบารมี 2022-09-22 16:37:56
พช. วชิรบารมี ดำเนินการคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวชิรบารมี 2022-09-22 16:13:44
พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ บ้านไผ่ท่าโพ หมู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2022-09-22 15:48:04
ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และแลกเงินพระราชทานขวัญถุง ปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร 2022-09-22 11:38:48
พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 25 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2022-09-22 09:51:55
พช.สามง่าม จัดพิธีแห่อันเชิญเงินพระราชทานขวัญถุง และพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2022-09-21 19:43:50
☀?พช.ดงเจริญ จ.พิจิตร?☀ เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงเจริญ 2022-09-21 19:29:34
?สพอ.โพทะเล จ.พิจิตร ร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล 2022-09-21 19:29:29
พช.สามง่าม ร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2022-09-21 18:40:30
พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมเตรียมสถานที่พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2022-09-20 19:35:55