พอ.สามง่าม นำทีม นพต. ลุยน้ำตีผังพื้นที่ ก่อนขุดโคก หนอง นา โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2021-10-24 18:12:00
พอ.สามง่าม สำรวจพื้นที่ดำเนินการขุด โคก หนอง นา ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2021-10-24 18:00:47
พช.สามง่าม นำทีมสำรวจหมู่บ้านเนินยุ้ง หลังน้ำท่วมจนเป็นเกาะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2021-10-24 17:50:51
สพอ.วังทรายพูน จัดกิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี” หมู่ที่ 2 ต.หนองปลาไหล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทรายพูน 2021-10-21 15:08:34
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ (คจพ.จ.) จังหวัดพิจิตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทรายพูน 2021-10-21 14:19:50
สำรวจ โคก หนอง นา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก 2021-10-21 11:31:54
พช.พิจิตร และ พช.บางมูลนาก เข้ากราบนมัสการพระเกจิดังเมืองบางมูลนากเมตตาจารอักขรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก 2021-10-20 22:24:15
พช.บางมูลนาก ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก 2021-10-20 22:22:44
20 ต.ค. 64 สพอ.ตะพานหิน เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน 2021-10-20 14:03:17
19 ต.ค. 64 พช.ตะพานหินเข้าร่วมการประชุมวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของผู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน 2021-10-20 13:44:57