ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับคล้อ 2020-10-23 13:30:01
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ด้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับคล้อ 2020-10-22 16:00:32
22 ตุลาคม 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน 2020-10-22 13:06:56
21 ตุลาคม 2563 ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมิน ผู้บริหารท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน 2020-10-21 15:21:40
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ROYAL THAI VOLUNTEERS เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2020-10-21 15:10:03
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2020-10-21 15:00:30
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับคล้อ 2020-10-21 14:30:21
ประชุมหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อคัดเลือกตัว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร 2020-10-21 14:06:19
21 ตุลาคม 2563 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน 2020-10-21 11:53:37
ร่วมประชุมอาสาสมัครประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลคลองคะเชนทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร 2020-10-20 14:34:20