พช.บางมูลนาก ดำเนินการปรับรูปแบบที่ดินพื้นที่แปลงตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก 2021-04-09 09:10:45
พช.บางมูลนาก ดำเนินการปรับรูปแบบที่ดินพื้นที่แปลงตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก 2021-04-07 09:02:05
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ณ บ้านบึงสีไฟ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร 2021-04-04 20:33:53
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ณ บ้านบึงสีไฟ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร 2021-04-04 20:18:33
พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร ประชุมเพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร 2021-04-02 20:23:11
สพอ.เมืองพิจิตร เริ่มแล้ว!!! การดำเนินการขุดพื้นที่ฯ โคก “หนอง นา โมเดล” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร 2021-04-02 19:20:11
พช.บางมูลนาก ร่วมทอดผ้าป่าฯ สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก 2021-04-02 15:01:55
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวดง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร 2021-04-01 20:59:06
ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาของกองทุนหมู่บ้านวังตาดี ม.8 ตำบลท่าหลวง ในเงินของการอนุมัตเง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร 2021-04-01 20:15:22
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอโพธิ์ประทับช้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2021-04-01 17:37:28