ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทรายพูน 2023-02-06 16:22:55
พช.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลครั้ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับคล้อ 2023-02-05 12:34:54
พช.ทับคล้อ จ.พิจิตร พัฒนาศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับคล้อ 2023-02-04 20:33:18
พช.สามง่าม ร่วมลงพื้นที่สุ่มตรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน อำเภอสามง่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2023-02-04 11:00:55
พช.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลครั้ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับคล้อ 2023-02-03 18:29:37
?พช.อำเภอบึงนาราง ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อม กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงนาราง 2023-02-03 15:05:41
?พช.วชิรบารมี จ.พิจิตร? ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอวชิรบารมี ประจำเดือนกุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวชิรบารมี 2023-02-03 14:25:06
สพอ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ประชุมทีมงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก 2023-02-03 11:15:48
พช.ทับคล้อ จ.พิจิตร ร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอทับคล้อ ประจำเดือนกุมภา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับคล้อ 2023-02-02 19:27:39
?? พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2023-02-02 18:20:34