พช.สามง่าม ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2022-09-30 20:58:46
พช.สามง่าม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ณ โรงเรียนก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2022-09-29 14:37:14
ผู้นำ อช. และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน อำเภอวชิรบารมี รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวชิรบารมี 2022-09-29 09:28:37
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 19 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2022-09-28 16:50:01
พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2022-09-28 15:34:57
พช.สามง่าม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2022-09-28 14:53:15
พอ.สามง่าม เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการ ประจำเด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2022-09-28 13:38:59
พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2022-09-28 09:20:58
พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงาน โครงกการแก้ไขปัญหาความยากจน ( สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2022-09-27 16:00:24
พช.ตะพานหิน จ.พิจิตร ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี "โคก หนอง นา พ่อบุญมี แม่อุบล โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน 2022-09-26 15:05:57