พช.เมืองพัทลุงจัดเวทีประชาคมบูรณาการร่วมกับเครือข่ายฯ ร่วม ตรวจสอบ (Re X-ray) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง 2022-11-30 15:42:34
พช.เมืองพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม (kick off) เนื สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง 2022-11-30 15:40:39
พช.เมืองพัทลุง ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่11/2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง 2022-11-30 15:38:28
พช.เมืองพัทลุง จัดประชุมซักซ้อม/ทบทวนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง 2022-11-30 15:31:58
“พช.เขาชัยสน ร่วมพลัง คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านจงเก จัดพิธีสมโภชน์เงินขว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน 2022-11-29 16:04:30
?พช.ป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2022-11-28 09:27:14
? พช.ศรีบรรพต นำทีมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต 2022-11-26 00:11:39
✏️ พช.ศรีบรรพต ร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ผ่านระบบว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต 2022-11-26 00:04:45
?พช.ป่าพะยอม ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค4.0 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2022-11-25 10:58:04
?พช.ป่าพะยอม ติดตามการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2022-11-24 10:33:27
? พช.ศรีบรรพต ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ประจำปี 256 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต 2022-11-23 22:35:59
พช.เขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดเกาะทองสม ต.โคกม่ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน 2022-11-23 15:47:10
พช.เขาชัยสน ร่วมกิจกรรมประชาชนจิตอาสา ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ ศูนย์พั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน 2022-11-23 15:45:13
เสมียนตรา รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา 2022-11-23 12:16:17
พัฒนาอำเภอกงหรา ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ชี้แนะแนวทาง เปลี่ยนปัญหาเป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา 2022-11-22 18:38:33
สพอ.กงหรา Planning For Best Worker สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา 2022-11-21 18:10:55
ตำบลกงหราสัญจร บ้านป่าไสออก หมู่ที่ 6 ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา 2022-11-21 18:07:05
? พช.ศรีบรรพต ร่วมประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต 2022-11-21 16:23:03
โคก หนอง นา พช.พัทลุง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว 2022-11-15 14:25:53
พช.บางแก้ว และเครือข่ายโคกหนองนา อำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเครือข่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว 2022-11-15 11:18:29